نتیجه دستور رئیس جمهور اعلام شد؛ خبر خوش برای بانوان
نتیجه دستور رئیس جمهور اعلام شد؛ خبر خوش برای بانوان

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: بررسی دستور رئیس جمهوری برای رفع مشکل نابرابری فرصت استخدام زنان در آزمون 19 هزارنفری دولت انجام شده و فرصت حضور زنان و مردان در این استخدام برابر خواهد بود.

به گزارش یوپنا، محمد باقر نوبخت شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در قانون بودجه امسال بیش از 19 هزار استخدام جدید درادارت دولتی برنامه ریزی شده است و این میزان به غیر از اشتغال هایی است که در طرح های مختلف با فرصت های شغلی در بخش غیردولتی به وجود خواهد آمد.
وی در پاسخ به سرنوشت بررسی سهم زنان در استخدام 19 هزار نفری دولت و سرنوشت برگزاری این آزمون استخدامی گفت: با توجه به این که زنان و مردان باید از فرصت یکسانی در همه زمینه هایی که برای اشتغال فراهم می شود برخوردار باشند و با توجه به گزارشی که به رئیس جمهوری داده شد و اعلام نگرانی برای سهم کم زنان، این بررسی انجام شد و در آینده بسیار نزدیک آزمون استخدامی 19 هزار نفری دولت برگزار می شود.
نوبخت افزود: با توجه به حساسیتی که شخص رئیس جمهوری و دولت به عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی دارد این موضوع که در این استخدام زنان و مردان از شانس یکسان برخوردار نیستند و زنان فرصت کمتری دارند مورد بررسی قرار گرفت و در این استخدام 19 هزار نفری فرصت رقابت برای زنان و مردان یکسان خواهد بود.

upna