شعب بانك ملي ايران در سراسر کشور بزودی به مدت 5 روز اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه گذاری (عام ) را با نرخ سود علی الحساب 15/5 درصد سالانه عرضه مي کنند.

به گزارش یوپنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران،این اوراق با سر رسيد یکساله، به صورت الکترونیکی با نام و قابل انتقال به غیر بوده و باز خرید قبل از سررسید آن با نرخ 13/5 درصد سالانه از تاریخ انتشار امکان‌پذیر است.
اوراق مذکور معاف از مالیات است و سود علی‌الحساب آن ماهانه پرداخت می‌شود.همچنین امکان معاملات ثانویه این اوراق از طریق بورس و فرا بورس ایران فراهم است.
تاریخ قطعی فروش اوراق مذکور متعاقباً اعلام می‌شود.
upna