نه گفتن به شرایط «توانستن» تحقق «ما می توانیم» نیست
نه گفتن به شرایط «توانستن» تحقق «ما می توانیم» نیست

علی بهرامی

 • ما در سایه گفتگو و تعامل نیز می توانیم توانایی خود را به اثبات برسانیم و با درآمدزایی بیشتر برای کشور، بنیان های اقتصادی خود را مستحکم تر کنیم، حمل و نقل زیر بنایی کشور را توسعه دهیم و در مسیر برنامه پنجساله ششم توسعه گام های اساسی و عملی بیشتری برداریم و بر سند چشم انداز امیدوارانه تر چشم بدوزیم.
 • …و یک ملت وقتی که یک مطلب را باور کرد که می‌تواند انجام بدهد، انجام خواهد داد. اساس، باور این دو مطلب است؛ باور ضعف و سستی و ناتوانی و باور قدرت و قوه و توانایی. اگر ملت این باور را داشته باشد که ما می‌توانیم در مقابل قدرتهای بزرگ بایستیم، این باور اسباب این می‌شود که توانایی پیدا می‌کنند و در مقابل قدرتهای بزرگ ایستادگی می‌کنند….

  صحیفه امام (ره) جلد ۱۴ – صفحه ۳۰۸

  امام (ره) «ما می‌توانیم» را در وجود ملت زنده کرد و توانایی های ذاتی ملت را در عرصه های مختلف به بروز و ظهور رساند.

  بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب ١٤/ ٣/ ١٣٩٢

  جمله و شعار «ما می توانیم»  امری صرفا احساسی، زودگذر و نشات گرفته از هیجاناتی آنی نیست. «ما می توانیم» برآمده از عمق اندیشه و تفکر انقلاب اسلامی است، “ما می توانیم” را ملت در کنار رهبر خود به جان آزمود و اگر نیازموده بود، انقلابی در ٥٧ رخ نمی داد و شاید در نهایت حرکت مردم، شورشی شکست خورده و سرخورده ای بیش نمی شد که امروز در تاریخ سیاسی کشور در چند صفحه بدان پرداخته شود.

  با همین «ما می توانیم» و خود باوری خاص ایرانی -اسلامی بود که اکنون انقلاب اسلامی محل توجه اکثریت قریب به اتفاق اندیشمندان حوزه علوم فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است. اساسا «ما می توانیم» ابداع هیچ دولت و هیچ ارگان و حزب و دسته خاصی در کشور نیست و نبوده است بلکه این باوری است که بنیانگذار عظیم ترین نهضت جهانی قرن بیستم آن را به ملت ایران هدیه کرد. امام خمینی(ره) با فهم و درک عمیق و بصیرت تاریخی و فرهنگی خویش «ما می توانیم» را به یکی از راهبردی ترین اصول انقلاب ملت ایران بدل کرد. آنچنان که اگر این «ما می توانیم» نبود، انقلابی هم نبود.

  اکنون و در آستانه اجرایی شدن الگوی جدید قراردادهای نفتی در سایه همکاری منطقی و اصولی کارشناسان، متخصصان و نمایندگان محترم ملت در مجلس شورای اسلامی، راه برای حرکت در مسیر توانستن هموار می شود و «ما می توانیم» در عرصه عمل بیش از پیش نمایان خواهد شد.

  نه گفتن به شرایط «توانستن» تحقق شعار «ما می توانیم» نیست. «ما می توانیم» که میراث خمینی کبیر (ره) و باور ملت ایران است در نفی واقعیت های عینی به اثبات نمی رسد. تعامل با جهان کنونی و بهره برداری هر چه بهتر و بیشتر از منابع نفت و گاز میهن اسلامی برای توسعه و پیشرفت روز افزون، عین توانستن است و تحقق اصیل شعار «ما می توانیم».

  «ما می توانیم» در ارتباط عزتمندانه با دیگران و برای گرفتن حقوق و دفاع از منافع ملی معنی می شود، اگر ما بتوانیم حقمان را که حق ملت ایران و نسل های آینده ماست، بگیریم، توانا خواهیم بود، چرا که توانایی در نسبت و ارتباط با امور دیگر معنا دار می شود.

  با اجرایی شدن این قراردادها، صنعت نفت به قدرت بیشتری دست پیدا می کند و بسیاری از ظرفیت های بالقوه این صنعت راهبردی بالفعل خواهد شد، فناوری جدید در راه آبادانی کشور به خدمت گرفته می شود و با تحقیق و پژوهش روی آن امکان آموختن بهتر فراهم می آید.

  ما در سایه گفتگو و تعامل نیز می توانیم توانایی خود را به اثبات برسانیم و با درآمد زایی بیشتر برای کشور، بنیان های اقتصادی مان را مستحکم تر کنیم.حمل و نقل زیر بنایی کشور را توسعه داده و در مسیر برنامه پنج ساله ششم گام های اساسی و عملی بیشتری برداریم و بر سند چشم انداز امیدوارانه تر چشم بدوزیم.

  «ما می توانیم» اساس و بنیان کار الگوی جدید قراردادهای نفتی است زیرا با بهره برداری کارشناسانه و تعامل های منطقی از امکانات تخصص هایی مانند مهندسی، اقتصاد، حقوق، روابط بین الملل و … راهگشای توانمندی ها و پیروزی های آینده میهن اسلامی مان است. نه گفتن و رد کردن الگوی جدید قراردادهای نفتی بستن راه توانایی های آینده است و اینجاست که به این شعار اصیل انقلاب اسلامی خدشه وارد می شود. پس نه گفتن به شرایط «توانستن» تحقق «ما می توانیم» نیست.

upna