کاریکاتور / محافظان کنسرت!
کاریکاتور / محافظان کنسرت!

کاریکاتور – محمد طحانی این کاریکاتور را در دفاع از مقاومت دو خواننده محبوب کشور برای اجرای کنسرت در روزنامه نوآوران منتشر کرده است.

کاریکاتور – محمد طحانی این کاریکاتور را در دفاع از مقاومت دو خواننده محبوب کشور برای اجرای کنسرت در روزنامه نوآوران منتشر کرده است.

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-08-28 14:58:15Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

upna