امکانات و نحوه دسترسی به سامانه «ارتباط با همکار »
امکانات و نحوه دسترسی به سامانه «ارتباط با همکار »

دکتر جعفر تنها با اشاره به امکانات و نحوه دسترسی به سامانه ارتباط با همکار دانشگاه گفت: این سامانه با شعار تکریم ارباب رجوع در راستای فرمایش مقام معظم رهبری و به منظور دسترسی سریع کارکنان دانشگاه سراسر کشور به حوزه معاونت اداری، مالی و عمرانی، به همت دفتر آمار و فناوری اطلاعات راه اندازی […]

دکتر جعفر تنها با اشاره به امکانات و نحوه دسترسی به سامانه ارتباط با همکار دانشگاه گفت: این سامانه با شعار تکریم ارباب رجوع در راستای فرمایش مقام معظم رهبری و به منظور دسترسی سریع کارکنان دانشگاه سراسر کشور به حوزه معاونت اداری، مالی و عمرانی، به همت دفتر آمار و فناوری اطلاعات راه اندازی شد.
مدیرکل دفتر آمار و فناوری اطلاعات با عنوان اینکه در طول 2 هفته ، حدود 500 درخواست از دانشگاه های پیام نور سراسر کشور در این سامانه ثبت شده افزود: کلیه کارکنان دانشگاه از طریق این سامانه میتوانند مستقیما با معاونت اداری، مالی و عمرانی در ارتباط بوده و بدون نیاز به حضور فیزیکی ، درخواست های خود را ثبت نموده و در اسرع وقت پاسخ خود را دریافت نمایند.
وی با عنوان اینکه در حال حاضر به اکثر درخواست های ثبت شده، پاسخ داده شده است، اظهار داشت: تمامی درخواست ها به صورت محرمانه در اختیار حوزه های مربوطه در معاونت اداری، مالی و عمرانی قرار می گیرد و تمامی کارکنان بدون نگرانی می توانند نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه اقدام نمایند.
وی اظهار داشت: از این پس کلیه اطلاعات و اخبار مربوط به حوزه معاونت اداری،مالی و عمرانی از طریق این سامانه اطلاع رسانی خواهد شد و کارکنان دانشگاه پیام نور برای دسترسی به این سامانه می توانند به نشانی seh.pnu.ac.ir مراجعه نمایند .
گفتنی است، سامانه ارتباط با همکار به منظور دریافت و بررسی پیشنهادات، نقطه نظرات، انتقادات و شکایات کارکنان اعم از اعضای هیات علمی و همکاران اداری جهت ارزیابی عملکرد، ارائه خدمات بهتر، ارتقاء کمی و کیفی فعالیت های جامع همه استان ها، مراکز و واحدها با هدف بهبود عملکرد مسئولین و کارمندان دانشگاه از لحاظ سرعت، دقت، انضباط کاری، افزایش سلامت اداری، ارتقاء کاری و سیستمی، شفافیت، ضابطه مداری، توجه و حساسیت در نگهداری و مصرف اموال دانشگاه، کنترل انضباط مالی، صرفه جویی در هزینه های امور پشتیبانی و نهایتاً تحقق اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران راه اندازی شده است.

upna