چمران باز هم عهده دار ریاست شورای شهر شد
چمران باز هم عهده دار ریاست شورای شهر شد

مهدی چمران با کسب 16 رای ریاست شورای شهر را در یکسال باقی مانده عهده دار خواهد بود.

به گزارش یوپنا، مهدی چمران با کسب 16 رای مجددا به عنوان رئیس شورای شهر انتخاب شد.
 از طرفی احمد مسجد جامعی دیگر کاندیدای ریاست موفق به کسب 14 رای شد.
مرتضی طلایی  نیز با کسب 17 رای بعنوان نائب رئیس شورای شهر برگزیده شد.

همچنین، محسن سرخو،محمد مهدی تند گويان،محسن پيرهادی و ابوالفضل قناعتی برای پست منشی کاندیدا شدند که محسن پیرهادی 17 رای منشی اول و ابوالفضل قناعتی با 17 رای به عنوان منشی دوم  عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران شدند. تندگویان نیز 15 رای و محسن سرخو 13 رای کسب کردند.برای سمت سخنگویی شورای شهر رضا تقی پور و اسماعیل دوستی کاندید شدند که رضا تقی پور با 16 رای سخنگوی شورای شهر باقی ماند.

گفتنی است در انتخاب سخنگوی شورای شهر نیز یک عضو رای سفید داخل گلدان انداخت.
upna