امضای یادداشت تفاهم همکاری صندوق ضمانت صادرات ایران و برزیل
امضای یادداشت تفاهم همکاری صندوق ضمانت صادرات ایران و برزیل

صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت ضمانت صادرات برزیل (موسسه ABGF) تفاهم نامه ای در زمینه پوشش بیمه ای مشترک در کشور ثالث، همکاری اتکایی، تبادل اطلاعات اعتباری تجار دوکشور و سایر حوزه های تسهیل کننده تجارت امضا کردند.

به گزارش یوپنا به نقل از شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران ،‌ این یادداشت تفاهم توسط مهرداد پارسامنش مدیر اطلاعات و برنامه ریزی این صندوق و مارسلوپینیرو مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات برزیل امضا شد.

21

بر اساس این گزارش ؛ یکی از اسنادی که در جریان برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک ایران و برزیل در برازیلیا به امضا رسید، سند یاداشت تفاهم همکاری دو جانبه صندوق ضمانت صادرات ایران و برزیل بودکه می تواند نقش موثری در تسهیل و توسعه روابط تجاری دوکشور ایفا نماید.
این یاداشت تفاهم برای ایجاد چهارچوب مدون جهت گسترش جریان تجاری و سرمایه گذاری دوکشور تدوین شد و طرفین در زمینه های تبادل اطلاعات اقتصادی، تجاری ، بانکی و توسعه پوشش های بیمه به تفاهم رسیدند.
همچنین طرفین ابراز امیدواری کردند این همکاری ها از طریق بیمه مشترک و اتکایی در دوکشور وکشور ثالث، اعتبارسنجی تجار و بانکها، جلوگیری از بروز خسارت وکمک به وصول مطالبات توسعه یابد.