بامزه ترین عروسک های دست ساز دنیا
بامزه ترین عروسک های دست ساز دنیا

«ساندرا» و «آها»، عروسک های دست ساز زیبایی را تولید می کنند. ساندرا یک عروسک ساز خودآموخته است. او می گوید، با تکیه بر قوه تخیل و کمی تلاش، توانسته این عروسک های زیبا را تولید کند. عروسک های او اغلب موجودات تخیلی مانند هیولاها هستند.

به گزارش یوپنا، «ساندرا» و «آها»، دو هنرمندی هستند که عروسک های دست ساز زیبایی را تولید می کنند. ساندرا یک عروسک ساز خودآموخته است. او می گوید، با تکیه بر قوه تخیل و کمی تلاش، توانسته این عروسک های زیبا را تولید کند. عروسک های او اغلب موجودات تخیلی مانند هیولاها هستند.

آها نیز با استفاده از خمیر مجسمه سازی و مجموعه ای از مواد مورد نیاز دیگر عروسک های زیبایی را با الهام از حیوانات جنگل ساخته است.

در این گزارش عروسک های زیبای ساخته دست آن دو را خواهید دید.

منبع:تابناک