احسان شریعتی: فضای دانشگاه در دولت یازدهم بهتر از گذشته شده است
احسان شریعتی: فضای دانشگاه در دولت یازدهم بهتر از گذشته شده است

استاد فلسفه و فرزند دکتر علی شریعتی گفت: فضای دانشگاه برای فعالیت جنبش های دانشجویی در دولت یازدهم نسبت به دولت گذشته بهتر است.

به گزارش یوپنا به نقل از ایرنا، دکتر احسان شریعتی دوشنبه شب در نشست سیاسی ‘دانشجو و زیست اجتماعی سیاسی’ در دانشگاه شهرکرد افزود: اگر فضای دانشجویی در این دوره بهتر یا دلخواه نشده، دستکم از گذشته بهتر است یا در آن سطح باقی نمانده است.
وی در پاسخ به سؤال دانشجویی درخصوص علت نبود فضای دلخواه جنبش دانشجویی در دانشگاه پرسید، یادآور شد: فضای دانشگاه ها برای فعالیت تشکل های دانشجویی در دوره روحانی نسبت به دوره گذشته نه تنها بسته تر نشده، بلکه بازتر نیز شده است.
به گفته وی، همین که نشست های این گونه برگزار می شود و جریان اصلاحات براحتی از سوی دانشجویان به نقد کشیده می شود، نشان می دهد که فضا نسبت به گذشته بهتر است.
این نویسنده و استاد فلسفه در دانشگاه گفت: برای بررسی و تحلیل جنبش دانشجویی باید دید که امکاناتی که در اختیار جنبش دانشجویی قرار گرفته، چقدر است و بر اساس این امکانات، آن را تحلیل کرد.
به گفته وی، مسؤولان باید برای شکوفایی دانشگاه، نگران جنبش دانشجویی نباشند و اجازه دهند در فضا دانشگاه به نقد و نقادی بپردازند.
شریعتی گفت: جنبش دانشجویی دارای یک حافظه تاریخی است که باید آن را به عنوان هویت جنبش دانشجویی مورد تأکید قرار داد و نگاه واقع بینانه به این جنبش داشت.
وی یادآور شد: جنبش دانشجویی و دانشجویان نباید متکی به جریان ها و احزاب بیرون از دانشگاه باشند.

این نشست از سوی جمعیت اسلامی دانشجویان دانشگاه شهرکرد برگزار شد.