جلسه‌ هم اندیشی مرکز توسعه فناوری بهره برداری، نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهی برگزار شد
جلسه‌ هم اندیشی مرکز توسعه فناوری بهره برداری، نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهی برگزار شد

جلسه‌ هم اندیشی مرکز توسعه فناوری بهره برداری، نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهی در راستای ارائه راهکارهای کلیدی برای توسعه صنعت برق برگزار شد.

img_1421جلسه‌ هم اندیشی مرکز توسعه فناوری بهره برداری، نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهی در راستای ارائه راهکارهای کلیدی برای توسعه صنعت برق برگزار شد.

به گزارش یوپنا به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه نیرو، جلسه‌ هم اندیشی مرکز توسعه فناوری بهره برداری، نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهی با حضور قائم مقام پژوهشگاه نیرو برگزار گردید در این جلسه مهندس مرجانمهر قائم مقام رئیس و معاون فناوری پژوهشگاه نیرو در خصوص نقش پژوهشگاه نیرو در جریان سازی توسعه نظام و فناوری های مورد نیاز صنعت برق و چگونگی حمایت از بازیگران این حوزه به ایراد سخنرانی پرداخته و برنامه های پژوهشگاه برای دستیابی به این مهم را تشریح نمودند.
در ادامه غلامرضا مهرداد مدیرکل دفتر پشتیبانی فنی تولید شرکت توانیر، روند توسعه و تکامل فرآیند بهره برداری، نگهداری و تعمیرات در واحدهای نیروگاهی حوزه وزارت نیرو را تشریح نمودند. ایشان چالش های مهم این حوزه را برشمرده و توسعه نظام و استفاده از فناوری های نوین بهره برداری، نگهداری و تعیمرات را به عنوان یکی از راههای مقابله با چالش های پیش روی بخش تولید صنعت برق مطرح نمودند.
معرفی طرح ها و پروژه های مندرج در اسناد راهبردی و نقشه راه زیرمجموعه مرکز توسعه فناوری بهره برداری، نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهی توسط مهندس فراهانی رئیس مرکز مذکور صورت گرفت. ایشان ضمن تشریح فعالیت های صورت گرفته در این خصوص خواستار مشارکت شرکت کنندگان در همایش برای فعال سازی طرح ها و پروژه های مذکور شده و چگونگی تعامل با مرکز را تشریح نمودند.
در بخش دوم جلسه هم اندیشی فعالیت های صورت گرفته برای اجرایی کردن طرح ها و زیر پروژه های ذیربط توسط مدیران طرح های مذکور ارایه گردید. دکتر صفار اول در خصوص طرح ” تهیه اطلس اندازه گیری ظرفیت، راندمان و مصرف داخلی واحدهای نیروگاهی” به ارایه روش کار و اقدامات صورت گرفته در این زمینه پرداخت. مهندس صفری فرآیند فعال سازی طرح ” ارتقای سطح عملکرد واحدهای نیروگاهی در حوزه های بهره برداری، نگهداری و تعمیرات با بهره گیری از توسعه ضوابط مقررات و فرآیندها و بهبود روش های مشارکت بخش خصوصی” را تشریح نمود. در پایان مهندس محرمی به معرفی و برنامه فعال سازی طرح ” به کارگیری مدیریت دارایی فیزیکی در صنعت برق” اشاره و اقدامات انجام شده در این زمینه را به اطلاع جمع حاضر رساندند. در ادامه جلسه چگونگی تعامل بازیگران و ذینفعان با مرکز توسعه فناوری های بهره برداری، نگهداری و تعمیرات به بحث گذاشته شد. در این راستا حاضرین در جلسه نظرات خود را در زمینه های پیش گفته مطرح و در این خصوص تبادل نظر گردید. مقرر گردید این ارتباط از طریق سایت مرکز توسعه فناوری بهره برداری، نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهی (http://www.nri.ac.ir/OM) حفظ گردیده و در جلسه بعدی هم اندیشی مرکز، گزارشی مبسوطی از توسعه فعالیتهای مرکز ارایه گردد.