(تصاویر) دومین نشست اقتصاد مقاومتی در دانشگاه پیام نور
(تصاویر) دومین نشست اقتصاد مقاومتی در دانشگاه پیام نور

 گروه عکس خبرگزاری «یوپنا» – عصر امروز دومین نشست علمی و هم اندیشی اقتصاد مقاومتی در دانشگاه پیام نور با حضور عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و بصورت وئدیو کنفرانس در سراسر کشور برگزار شد.    

 گروه عکس خبرگزاری «یوپنا» – عصر امروز دومین نشست علمی و هم اندیشی اقتصاد مقاومتی در دانشگاه پیام نور با حضور عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و بصورت وئدیو کنفرانس در سراسر کشور برگزار شد.

_mg_0181

_mg_0059 _mg_0064 _mg_0075 _mg_0096 _mg_0098 _mg_0104 _mg_0109 _mg_0155 _mg_0157 _mg_0158 _mg_0172  _mg_0193 _mg_0199 _mg_0212

_mg_0014 img_0025 img_0070 img_0216 img_0218 img_0221 img_0224