آزمایشگاه لینک های مخابراتی صنعت برق بر روی بستر مخابرات نوری افتتاح شد
آزمایشگاه لینک های مخابراتی صنعت برق بر روی بستر مخابرات نوری افتتاح شد

مدیر گروه پژوهشی زیرساخت مخابراتی با اشاره به اینکه استفاده از فناوری های جديد مخابراتي در صنعت برق، مستلزم بررسي‌هاي دقيق و همه جانبه است گفت: به همین منظور در این آزمایشگاه، پایلوتی مشابه با شبکه مخابرات نوری صنعت برق کشور ایجاد شده است تا نحوه عملکرد فناوری های نوین مخابراتی در این محیط پایلوت آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گیرد.

IMG_1761مدیر گروه پژوهشی زیرساخت مخابراتی با اشاره به اینکه استفاده از فناوری های جديد مخابراتي در صنعت برق، مستلزم بررسي‌هاي دقيق و همه جانبه است گفت: به همین منظور در این آزمایشگاه، پایلوتی مشابه با شبکه مخابرات نوری صنعت برق کشور ایجاد شده است تا نحوه عملکرد فناوری های نوین مخابراتی در این محیط پایلوت آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گیرد.
به گزارش یوپنا به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه نیرو، دولت جمشیدی؛ مدیر گروه پژوهشی زیرساخت مخابراتی گفت: با توجه به اینکه با نصب فیبر نوری به صورت OPGW، شبکه مخابرات نوری گسترده ای در صنعت برق کشور ایجاد شده است نیاز به ایجاد این آزمایشگاه پژوهشی توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران مطرح گردید و کار مطالعاتی، طراحی و پیاده سازی این آزمایشگاه در قالب پروژه تحقیقاتی به گروه پژوهشی مخابرات پژوهشگاه نیرو واگذار گردید.
وی تصریح کرد: استفاده از فناوری های جديد مخابراتي در حوزه حساسي نظير صنعت برق، مستلزم بررسي‌هاي دقيق و همه جانبه مي‌باشد تا از عملكرد صحیحو منطبق با الزامات و پروتکل های خاص صنعت برق، اطمينان حاصل شود. به این منظور در این آزمایشگاه، پایلوتی مشابه با شبکه مخابرات نوری صنعت برق کشور ایجاد شده است تا نحوه عملکرد فناوری های نوین مخابراتی در این محیط پایلوت آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گیرد و اطمينان لازم در خصوص انطباق عملکرد آنها با الزامات صنعت برق، قبل از بهره برداری از این فناوری ها در شرایط واقعی، بدست آید.
جمشیدی، ایجاد پایلوت آزمایشگاهی از شبکه مخابرات نوری شبکه انتقال صنعت برق کشور، بررسي شرايط استفاده از پروتكل‌های مخابراتي نوين براي كاربردهاي خاص صنعت برق با توجه به الزامات مربوطه، ارزیابی عملكرد فناوری‌هاي نوين، قبل از بهره‌برداري در صنعت و توصيه در خصوص چگونگي بهره‌برداري از آن ها، بررسي تطابق سيستم‌هاي مخابراتي مختلف به منظور همخواني و سازگاری ميان پروتکل‌ها و اينترفيس‌های مربوطه، ارائه آموزش‌هاي علمي و عملي درخصوص فناوری‌هاي جديد به متخصصین صنعت برق و ارائه خدمات مشاوره به مديران اجرايي صنعت برق و همچنین به طراحان و سازندگان تجهیزات مخابراتی صنعت برق را از قابلیتهای این پروژه عنوان کرد.