یک عکاس حیات وحش تصاویر دلخراشی از شکار یک گورخر به دست کروکودیل ثبت کرده است.

به گزارش یوپنا به نقل از مشرق؛ یک عکاس حیات وحش تصاویر دلخراشی از شکار یک گورخر به دست کروکودیل ثبت کرده است.

توجه خوانندگان محترم یوپنا را به دیدن این تصاویر جلب می کنیم:

1160943_827

1160944_275

1160946_218

1160947_358

1160948_812

1160949_132

1160950_342

1160951_596

1160952_656

1160953_460