واکنش پیونگ یانگ پس از اعلام حمایت ترامپ از ژاپن در برابر کره شمالی
واکنش پیونگ یانگ پس از اعلام حمایت ترامپ از ژاپن در برابر کره شمالی

منبع: روزنامه ایندیپندنت

Presentation2

منبع: روزنامه ایندیپندنت