دانش آموزان با کلاه کاسکت به مدرسه بروند!
دانش آموزان با کلاه کاسکت به مدرسه بروند!

 کاریکاتور – در حاشیه تنبیه عجیب دانش آموز کرمانی، علیرضا پاکدل این کارتون را در روزنامه قانون منتشر کرد.  

 کاریکاتور – در حاشیه تنبیه عجیب دانش آموز کرمانی، علیرضا پاکدل این کارتون را در روزنامه قانون منتشر کرد.