به موجب این مصوبه هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی به ردیف مربوط به تولید اشتغال با اولویت جوانان تسهیلات پرداخت شود.

یک عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۶ گفت که به موجب مصوبه امروز مجلس هزار میلیارد تومان برای حمایت از تولید و اشتغال با اولویت جوانان اختصاص می یابد.

به گزارش یوپنا ، سیده فاطمه حسینی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت:  به موجب مصوبه امروز مجلس هزار میلیارد تومان برای حمایت از تولید و اشتغال با اولویت جوانان اختصاص می یابد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۶ در ادامه  گفت: نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز (شنبه) در تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۶ مقرر کردند بخشی از منابع هدفمندی برای حمایت از تولید و اشتغال اختصاص یابد که با پیشنهاد من که از سوی نمایندگان تصویب رسید مقرر شد جوانان در اولویت ارائه این تسهیلات قرار گیرند.

وی افزود:‌ به موجب این مصوبه هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی به ردیف مربوط به تولید اشتغال با اولویت جوانان تسهیلات پرداخت شود.