چند نفر از جمنا که تا روز قبل محکم می‌گفتند حتما به توافق می‌رسیم و یک نامزد را مطرح می‌کنیم، صحبت‌هایی کرده یا در سایت‌هایشان مطالبی نوشته‌اند که حاکی از اختلافات جدی میان آنهاست.

به گزارش یوپنا شرق نوشت: چند نفر از جمنا که تا روز قبل محکم می‌گفتند حتما به توافق می‌رسیم و یک نامزد را مطرح می‌کنیم، صحبت‌هایی کرده یا در سایت‌هایشان مطالبی نوشته‌اند که حاکی از اختلافات جدی میان آنهاست.

محمدعلی نجفی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران درباره بیانات مقام معظم رهبري مبنی بر دوقطبی‌نشدن فضای انتخابات گفت: تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر دوقطبی‌نشدن فضای انتخابات بازمی‌گردد به اینکه فضای سازنده و منطقی باید بر انتخابات حاکم شود و آن فضا تبدیل به فضای دوقطبی مخرب نشود.

او ادامه داد: اگر به طور معمول می‌خواهیم انتخابات پرشوری با مشارکت حداکثری مردم داشته باشیم، باید نامزدهای متعددی حضور یابند و مردم حق انتخاب داشته باشند.

او افزود: ما از حضور آقای رئیسی استقبال می‌کنیم، حتی اگر فضا به صورت مثبت هم دوقطبی شود، از نظر ما اشکالی ندارد. او گفت: ولی اخباری که به‌ دست‌ آمده این است که هم جمنا در انتخاب آقای رئیسی دچار اختلاف شده است و هنوز قطعی نیست و هم خود آقای رئیسی برای حضور در انتخابات تردید پیدا کرده است، بنابر‌این حضور ایشان را قطعی نگیرید.

نجفی تأکید کرد: چند نفر از جمنا که تا روز قبل محکم می‌گفتند حتما به توافق می‌رسیم و یک نامزد را مطرح می‌کنیم، صحبت‌هایی کرده یا در سایت‌هایشان مطالبی نوشته‌اند که حاکی از اختلافات جدی میان آنهاست.

او تأکید کرد: به نظر می‌رسد آنها نتوانسته‌اند اتحاد و ائتلاف مورد نظر خود را حول آقای رئیسی ایجاد کنند، از طرفی اخباری که از دفتر وی رسیده نشان می‌دهد آقای رئیسی به صورت صددرصد تصمیم نگرفته و تردید دارد.

محمدعلی نجفی افزود آقای روحانی فعلا تصمیم قطعی برای حضور در انتخابات نگرفته و رسما چیزی اعلام نکرده‌ است.با فرض کاندیداتوری آقای رئیس‌جمهور، ایشان در صورت کاندیداتوری حتما انتخاب (پیروز) خواهند شد.