سرپرست معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم با اشاره به رشد ۱۹ درصدی بودجه سال جاری، تخصیص کامل بودجه سال ۱۳۹۵ و پرداخت بدهی های پیمانکاران و شهرداری ها گفت: از نظر اعتبارات مالی، سال ۱۳۹۶ برای دانشگاهها سال خوبی است که می توانند بدون دغدغه مالی فعالیت های آموزشی و پژوهشی خودرا به پیش ببرند.

سرپرست معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم با اشاره به رشد ۱۹ درصدی بودجه سال جاری، تخصیص کامل بودجه سال ۱۳۹۵ و پرداخت بدهی های پیمانکاران و شهرداری ها گفت: از نظر اعتبارات مالی، سال ۱۳۹۶ برای دانشگاهها سال خوبی است که می توانند بدون دغدغه مالی فعالیت های آموزشی و پژوهشی خودرا به پیش ببرند.

به گزارش یوپنا به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، محمد حسین امید در نشست خبری که امروز در وزارت علوم برگزار شد گفت: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ رشد اعتبارات دانشگاهها نسبت به سال گذشته به طور میانگین ۱۳ درصد بود که با مساعدت نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوی‌ژه کمیسیون آموزش و تحقیقات و کمیسیون تلفیق به ۱۹ درصد افزایش یافت.

وی با اشاره به اینکه بودجه سال ۱۳۹۶ برا اساس سرانه دانشجویی و شاخص های کیفی تدوین شده است افزود: البته در برخی از دانشگاهها افزایش بودجه بیش از ۱۹ درصد و در برخی از دانشگاهها کمتر است ولی حداقل رشد بودجه در هیچ دانشگاهی کمتر از ۱۶ درصد نیست.

سرپرست معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم گفت: در سالهای مختلف، تخصیص اعتبارات مصوب دانشگاهها از ۸۰ درصد الی ۹۷ درصد در نوسان بوده است ولی برای اولین بار در دولت یازدهم و با تخصیصی که در روزهای پایانی اسفندماه ۱۳۹۵ صورت گرفت، به صورت میانگین ۹۹/۲ درصد اعتبارات دانشگاهها تخصیص یافت که حتی در برخی از دانشگاهها با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه بیشتر از ۱۰۰ درصد اعتبارات پیش بینی شده سال ۱۳۹۵پ رداخت شد.

وی اقدام مهم دیگر دولت یازدهم را پرداخت بدهی های انباشته شده دانشگاهها از سال ۱۳۹۱ ذکر کرد و افزود: در روزهای پایانی اسفندماه ۱۳۹۵ دولت ۴۰۰ میلیارد تومان را از محل انتشار اوراق صکوک برای تسویه بدهی های دانشگاهها به پیمانکاران خدماتی به وزارت علوم اختصاص داد و از این مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان به صورت نقدی بین دانشگاهها توزیع شد و ۱۵۰ میلیارد تومان نیز به شکل اوراق داده می شود که در تیرماه سال جاری نقد خواهد شد.

سرپرست معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم تاکید کرد: کل اعتبار مالی اوراق صکوک برای وزارت علوم ۱,۰۰۰ میلیارد تومان است که علاوه بر ۴۰۰ میلیارد تومان پرداختی بابت بدهی به پیمانکاران، ۲۵۰ میلیارد تومان نیز برای تسویه بدهی های دانشگاهها به شهرداری ها در نظر گرفته شد و ۳۵۰ میلیارد تومان باقیمانده با مساعدت سازمان برنامه و بودجه برای طرح های عمرانی مصوّب اختصاص خواهد یافت.

وی اقدام مالی دیگر دولت یازدهم برای رشد دانشگاهها را اختصاص اعتبار متمرکز برای کمک به طرح های خیّرین اموزش عالی ذکر کرد و گفت: در بودجه سال ۱۳۹۶ مبلغ ۳۰ میلیارد تومان به شکل متمرکز در اختیار وزارت علوم قرار گرفت تا ۵۰ درصد هزینه طرح هایی که توسط خیّرین در دانشگاهها احداث شده است، از محل این ردیف پرداخت شود.

امید با اشاره به ضرورت کاهش مصرف انرژی در کشور گفت: در بودجه سال ۱۳۹۶ ردیف مستقلی نیز برای مدیریت سبز در دانشگاهها در نظر گرفته شده است که مبلغ آن ۳۵ میلیارد تومان است و از محل آن به دانشگاههایی که در زمینه کاهش مصرف انرژی و طراحی پروژ های استفاده از انرژی های تجدیدپذیر مثل انرژی خورشیدی و باد فعال باشند پرداخت خواهد شد.

سرپرست معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم گفت: همچنین در بودجه سال ۱۳۹۶، ردیف متمرکزی به وزارت علوم اختصاص یافته است تا برای جذب اعضای هیئت علمی جدید در اختیار دانشگاهها قرار گیرد که براساس سهمیه هریک از دانشگاهها در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.