مركز فرآموز منطقه دو با رويكرد نوين در محل جديد آغاز به كار كرد.

مركز فرآموز منطقه دو با رويكرد نوين در محل جديد آغاز به كار كرد.

به گزارش یوپنا به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه دو تهران، شهرداري تهران با شعار “شهروند سالم، خانواده سالم، محله سالم و شهر سالم در پرتو ارزشها” و با هدف توانمندسازي كودكان پيش دبستاني و دبستاني و ارتقاي سطح رفتارهاي منجر به تأمين سلامتي از طريق كاهش رفتارهاي پرخطر، نامطلوب و پيشگيري از اعتياد، پرورش ابعاد مختلف رشد كودك از لحاظ جسمي، عاطفي، شناختي، خلاقيت و مشاركت از طريق بازي، قصه گويي و مشاركت در انجام فعاليتهاي گروهي، مراكز فرآموز را در مناطق ۲۲گانه ايجاد نموده است.
مسعود خسروي معاون اجتماعي و فرهنگي منطقه ۲ با اعلام مطالب بالا افزود: فرآموز منطقه ۲ واقع در پارك دلاوران، با مشاركت مستقيم مدارس سطح منطقه و با رويكرد ارتباط موثر با حضور اساتيد روانشناسي آغاز به كار كرده و بر اين اساس، در اين مركز طبق برنامه پيش بيني شده، كارگاههاي آموزشي مختلف براي كودكان سن ۶ تا ۱۲ سال با هدف آموزش و ترويج سبك زندگي سالم و مهارتهاي رواني – حركتي به صورت آموزش غيرمستقيم در حال اجرا مي باشد.
خسروي با اشاره به محتواي كارگاههاي موجود در اين مركز گفت: “مهارت نه گفتن”، “پرورش خلاقيت”، “پرورش روحيه تعاملي”، “استعداديابي” و “آموزش و پرورش هوش فضايي” از جمله كارگاههاي در حال برگزاري در اين مركز مي¬باشد كه به صورت روزانه و با هماهنگي مدارس سطح منطقه، پذيراي دانش آموزان است.
معاون اجتماعي و فرهنگي منطقه ۲ همچنين اذعان داشت: آموزش مفاهيم اجتماعي نظير تعاون، نوع دوستي، گذشت، همكاري و ارزشهاي مطلوب زندگي به عنوان يك ضرورت براي آينده جامعه از طريق آموزشهاي غيرمستقيم در اين مراكز محقق مي شود كه مي توان گفت اين امر نه تنها در توسعه توانائيهاي كودكان موثر است بلكه آينده جامعه را در جهت توسعه اخلاقي تضمين مي كند.
خسروي در پايان گفت: فرآموز مكاني است كه در آنجا با اجراي برنامه هاي هدفمند آموزشي و پرورشي تمام تلاش مربيان بر آن است كه بتوانند سطح رشد و توانايي عمومي و مهارت هاي اساسي زندگي كودكان را افزايش دهند و بر تجربه هاي آنها در تعاملات اجتماعي شان بيافزايند؛ با اين شرح، اين مركز مهم و موثر مي تواند به عنوان يك پايگاه آموزشي مورد توجه قرار گيرد.