رئیس اداره پیش بینی سازمان هواشناسی استان همدان گفت: تندباد با سرعت ۷۵ کیلومتر بر ساعت همدان و با ۸۰ کیلومتر بر سرعت نهاوند را درنوردید.

نادر پیرتاج همدانی با اعلام مطلب فوق افزود: از دیشب بر سرعت وزش باد در استان همدان افزوده شد که بیشترین سرعت وزش باد از شهرستان نهاوند با سرعت ۸۰ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.

وی ادامه داد: سرعت وزش تندباد در همدان نیز ۷۵ کیلومتر بر ساعت به ثبت رسیده است.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی استان همدان یادآور شد: طی امروز و امشب وزش تندباد نسبتاً شدید در استان ادامه خواهد یافت و از فردا از شدت وزش باد در کاسته خواهد شد.

منبع: خبر آنلاین