رسانه های ارگان تشکیلات جمنا(تشکیلاتی که ابراهیم رئیسی را به عنوان کاندیدای اصلی معرفی کرده است) ساعاتی پیش در گزارشی عجیب نام شماری از شخصیت های اصلاح طلب حامی روحانی را ذکر کرده و مدعی شدند که این شخصیت ها در زمان وقوع اعدام های سال ۶۷ در دستگاه قضایی ها، دادگاهها و امور زندان ها مسئول بودند و ابراهیم رئیسی در آن مقطع هیچ مسئولیتی نداشته است

رسانه های ارگان تشکیلات جمنا(تشکیلاتی که ابراهیم رئیسی را به عنوان کاندیدای اصلی معرفی کرده است) ساعاتی پیش در گزارشی عجیب نام شماری از شخصیت های اصلاح طلب حامی روحانی را ذکر کرده و مدعی شدند که این شخصیت ها در زمان وقوع اعدام های سال ۶۷ در دستگاه قضایی ها، دادگاهها و امور زندان ها مسئول بودند و ابراهیم رئیسی در آن مقطع هیچ مسئولیتی نداشته است

در این گزارش نام آیت الله فقید موسوی اردبیلی ، موسوی خوئینی ها، سید حسین موسوی تبریزی، محسن آرمین و مجید انصاری ذکر شده است. اما یکی از خبرنگاران اصلاح طلب دقایقی پیش به نقل از محسن آرمین نوشت : من از سال ۶۵ تا ۶۸رایزن فرهنگی در لبنان بودم. من هیچ‌گاه نیروی قوه‌قضاییه یا نیروی انتظامی و… نبوده‌ام. این در حالی است که ابراهیم رئیسی در آن مقطع معاون دادستان تهران بوده است. در گزارش خبرگزاری فارس ادعا شده بود که آرمین در سال وقوع اعدام ها مسئول امور زندان بوده است.

منبع: ایران آنلاین