يك روز مانده به آغاز ثبت نام كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري حميد بقايي خطاب به ستاد انتخابات كشور دست به قلم مي‌شود تا براي خودش نماينده تام‌الاختيار ثبت نام انتخاب كند. (احمدي‌نژاد و مشايي)

يك روز مانده به آغاز ثبت نام كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري حميد بقايي خطاب به ستاد انتخابات كشور دست به قلم مي‌شود تا براي خودش نماينده تام‌الاختيار ثبت نام انتخاب كند. (احمدي‌نژاد و مشايي)

چند ساعت بعد عبدالرضا داوري، مشاور رسانه‌اي رييس دولت نهم و دهم درباره دلیل این اقدام بقایی در يك توييت مدعي تلاش يك جريان امنيتي براي بازداشت بقايي شد تا مانع از ثبت‌نام او در انتخابات رياست‌جمهوري شود.

اگر نهي مقام معظم رهبري در شهريور ماه سال گذشته نبود شايد نيازي به اين نمايش نبود و احمدي‌نژادي‌ها شرايط متفاوتي را براي كار انتخاباتي‌شان انتخاب مي‌كردند.

اين‌بار اما اگر مشايي و احمدي‌نژاد بدون حضور بقايي در ساختمان وزارت كشور حضور پيدا كنند شايد شناسنامه‌اي كه از جيب احمدي‌نژادي‌ها بيرون مي‌آيد شناسنامه بقايي نباشد.

شايد شناسنامه خود احمدي‌نژاد يا شايد هم شناسنامه مشايي كه يك‌بار مهر رد صلاحيت اين پست به پيشاني‌اش خورده است.

محتمل‌ترين گزينه در شرايط كنوني ثبت نام خود محمود احمدي‌نژاد است؛ موضوعي كه نخستين تحليل بعد از رويت نامه بقايي به ستاد انتخابات كشور هم بود.

در اين ميان احمدي‌نژادي‌ها از يك بازداشت در اردوگاه‌شان بسيار استقبال مي‌كنند تا مجموعه كار تبليغاتي‌شان را تكميل كنند و بگويند«نگذاشتند بقايي بيايد پس خود احمدي‌نژاد مي‌آيد».

هر چه كه هست روزهاي باقي مانده تكليف بازي‌اي را كه احمدي‌نژادي‌ها چند ماهي است آن را آغاز كرده‌اند روشن مي‌كند كه ‌برنامه‌شان چيست؟

منبع: اعتماد