هم اکنون دکتر روحانی رسما کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شد

تیم رئیس جمهور جهت ثبت نام دکتر روحانی در انتخابات در ستاد وزارت کشور مستقر شد.

به گزارش یوپنا؛ هم اکنون سیستم های صوتی جهت سخنرانی و نشست خبری رئیس جمهور در حال آماده شدن است.

هم اکنون دکتر روحانی رسما کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شد