رئیس جمهور اتحاد جماهیر شوروی سابق گفت: لحن سخنان سیاستمداران و فرماندهان ارشد نظامی بیش از پیش خصمانه و جنگ طلبانه است و نشان از ظهور دکترین های سخت و دشواری است.

گروه بین الملل- رئیس جمهور اتحاد جماهیر شوروی سابق گفت: لحن سخنان سیاستمداران و فرماندهان ارشد نظامی بیش از پیش خصمانه و جنگ طلبانه است و نشان از ظهور دکترین های سخت و دشواری است.

به گزارش یوپنا به نقل از خبرگزاری تاس، میخائیل گورباچف در گفت و گو با روزنامه آلمانی بیلد آلمان اظهار داشت: شرایط موجود دنیا دارای شاخص های یک جنگ سرد جدید است.
گورباچف گفت: لحن سخنان سیاستمداران و فرماندهان ارشد نظامی بیش از پیش خصمانه و جنگ طلبانه است و نشان از ظهور دکترین های سخت و دشواری است.
وی افزود: انتشار اخبار توسط رسانه ها باعث افزایش تنش هاست. روابط میان قدرت های بزرگ دنیا رو به وخامت گرایش پیدا کرده و بنابراین این حس ایجاد می شود که جهان دارد خود را برای جنگ جدیدی آماده می کند.
گورباچف تصریح کرد: به بیان دیگر این ها شاخص های یک جنگ سرد جدید جهانی است.
وی گفت: آلمان و روسیه نیازمند بازگرداندن اعتماد متقابل و بهبود روابط دو جانبه هستند.
رئیس جمهور شوروی سابق در ادامه افزود: من معتقدم که ما –روسیه و آلمان- نیازمند حفظ ارتباطات و بهبود روابط هستند و ما نمی توانیم اجازه دهیم که آن چه را که در گذشته به آن دست یافتیم از بین برود.
گورباچف همچنین گفت: مقامات آلمان اجازه دادند روابط دو کشور بدتر شود و این در حالی است که مردم آلمان نمی خواهند که تنش ها افزایش یابد.
منبع اصلی

ترجمه: میثم خاکپور