مردم ترکیه دیروز با شرکت در همه پرسی تغییر قانون اساسی نظر خود را درباره افزایش اختیارات رییس جمهور و تغییر نظام سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاستی اعلام کردند.

مردم ترکیه دیروز با شرکت در همه پرسی تغییر قانون اساسی نظر خود را درباره افزایش اختیارات رییس جمهور و تغییر نظام سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاستی اعلام کردند.

به گزارش یوپنا به نقل از عصر ایران، بر اساس نتایج اولیه و تقریبا قطعی اعلام شده،جبهه موافقان تغییر قانون اساسی با کسب بیش از ۵۱٫۴ درصد آرا موفق شدند در این همه پرسی به پیروزی برسند.

۴۸٫۶ درصد شرکت کنندگان در همه پرسی نیز با دادن رای ” نه ” به تغییرات قانون اساسی، مخالفات خود را با آن به نمایش گذاشتند.

در مجموع فاصله کم آرا بین موافقان و مخالفان تغییر قانون اساسی نشان دهنده حساسیت و اهمیت موضوع و رقابت نزدیک دو بلوک موافق و مخالف تغییر قانون اساسی یا به عبارت دیگر موافقان و مخالفان حزب حاکم عدالت و توسعه و رجب طیب اردوغان رییس جمهور است.

در این همه پرسی نزدیک به ۵۵ میلیون نفر از واجدان شرایط رای دادند که از لحاظ میزان مشارکت با کسب بیش از ۷۶ درصد از واجدان شرایط یکی از پرمشارکت ترین انتخابات در ترکیه بوده است.

به لحاظ نقشه جغرافیایی و استانی از مجموع ۸۱ استان ترکیه ۴۹ استان به تغییرات قانون اساسی “آری” گفتند و ۳۲ استان نیز به این تغییرات “نه” گفتند. در انتخابات ۱۵ سال گذشته در ترکیه این نخستین بار است که تعداد استان های مخالف حکومت اردوغان این چنین افزایش یافته است.

همچنین مخالفان و موافقان تغییر قانون اساسی فاصله ای حدود ۱٫۳ میلیونی دارند. در همه پرسی بیش از ۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر رای “آری” و بیش از ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر نیز رای “نه” داده اند.

فاصله کم بین بلوک موافقان و مخالفان باعث شده دو حزب اپوزیسیون جهوریخواه خلق و دموکراتیک خلق ها خواستار بازشماری آرای ۶۰ درصد صندوق های رای شوند.

همچنین نتیجه این همه پرسی نشان می دهد “رجب طیب اردوغان” با همان نتیجه نه چندان قاطعی که در انتخابات راست جمهوری تابستان ۲۰۱۴ به عنوان نخستین رییس جمهور با آرای مردمی انتخاب شد؛ نتایج همه پرسی را نیز از آن خود کرده است. اردوغان در انتخابات مرداد ۱۳۹۳ توانست با کسب نزدیک به ۵۲ درصد آرا رییس جمهور شود و حالا نتیجه همه پرسی نیز در همین حدود است.

نکته مهم دیگر آرای معنادار شهرهای بزرگ علیه تغییر قانون اساسی است. در استانبول، آنکارا و ازمیر و برخی دیگر از شهرهای بزرگ و یا استان های کردنشین ترکیه تعداد مخالفان تغییر قانون اساسی به نحو ملموسی بیشتر از موافقان آن است.

در استان های استانبول و آنکارا حدود ۵۱٫۵ درصد از شهروندان مخالف تغییر قانون اساسی هستند و در شهر ازمیر نیز که یکی از پایگاه های اصلی لاییک های مخالف دولت است مخالفان قانون اساسی حدود ۶۹ درصد رای کسب کردند. در برخی شهرها و استان های کردنشین نیز آرای قاطع مخالفان تغیی قانون اساسی معنادار بوده است. برای مثال در دیاربکر که بزرگ ترین شهر و استان کردنشین ترکیه است مخالفان نتغییر قانون اساسی توانستند نزدیک به ۶۸ درصد آرا را از آن خود کنند. در برخی دیگر از شهرهای بزرگ ترکیه از جمله آنتالیا و آدانا نیز مخالفان قانون اساسی پیشتاز شدند.

اما در نقطه مقابل و در بلوک موافقان قانون اساسی ، همچنان مناطق و استان های مرکزی موسوم به ” ایچ آنادولو” – آناتولی مرکزی- به اردوغان و حزب حاکم ترکیه رای دادند و بیشترین آرای کسب شده جبهه موافقان تغییر قانون اساسی همانند انتخابات های پیشین از همین پایگاه رای به دست آمد.

نتیجه همه پرسی نشان می دهد استان های واقع در مرکز آناتولی همچنان همانند انتخابات گذشته به اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه وفادار مانده اند و پایگاه آرای حزب حاکم ترکیه همچنان به این بخش از ترکیه وابسته است.

نقشه همه پرسی ۱۶ آوریل ۲۰۱۷ تغییر قانون اساسی. استان های قرمز مخالف و استان های سبز موافق رای داده اند

نقشه انتخابات پارلمانی نوامبر ۲۰۱۵ به عنوان آخرین انتخابات پیش از همه پرسی . استان های زرد به حزب حاکم رای داده اند