مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: دولت در سال گذشته مصوبه‌ای را در اجرای بند الف ماده ۵۰ قانون اجرای برنامه پنجم توسعه ارائه کرد.

به گزارش یوپنا، سیدحسن حسینی مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که «صحبت‌هایی مطرح بود در خصوص اینکه قرار است بین ۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ هزار تومان بهحقوق فرهنگیان در سال جاری اضافه شود؛ آیا این موضوع صحت دارد؟»، اظهار داشت: دولت در سال گذشته مصوبه‌ای را در اجرای بند الف ماده ۵۰ قانون اجرای برنامه پنجم توسعه ارائه کرد.

وی افزود: بر اساس این مصوبه مشخص شد که ۵۰ درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری قابل افزایش است اما در این قسمت برای اجرا شرط در نظر گرفته بود.

حسینی با اشاره به شرطی که برای اجرای این مصوبه وجود داشت، خاطرنشان کرد: گفته شده بود که این ۵۰ درصد را اگر هر دستگاهی بخواهد اجرایی کند باید ابتدا پیشنهاد آن را به شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه برای تصویب این درصد ارائه کند.

وی افزود: در قسمت دیگری از شروط برای اجرای این مصوبه آمده بود که بار مالی آن در بودجه دستگاه مورد نظر دیده شده باشد.

مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: برای آموزش و پرورش با این همه حجم هنوز اتفاقی رخ نداده است ضمن اینکه برای هیچ دستگاه دیگری هم اتفاقی رخ نداده است.

حسینی با اشاره به اینکه فعلا از اجرای چنین مصوبه‌ای خبری نیست، گفت: سازمان اداری و استخدامی پس از این موضوعات، بخشنامه‌ای ارسال کرد که هیچ دستگاهی این مصوبه را اجرا نکند مگر اینکه فرایند تصویب در شورای حقوق و دستمزد و پیش بینی بار مالی آن انجام شده باشد.