عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با اجرای این طرح، قوانین مزاجم در فضای کسب و کار برچیده می شود و به بهبود فضای کسب و کار منجر خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از موافقت نمایندگان با کلیات طرح تنقیح قوانین مالیاتی کشور خبر داد.

سیده فاطمه حسینی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری یوپنا، با اشاره به قرائت گزارش طرح یک فوریتی تنقیح قوانین مالیاتی کشور در نشست علنی روز چهارشنبه، بیان داشت: نظر به لزوم بازتعریف برخی از قوانین در کمیسیون اقتصادی مجلس، تنقیح قوانین مالیاتی کشور را شروع کردیم.

وی ادامه داد: این طرح امروز در دستور کار مجلس قرار گرفت و گزارش کمیسیون اقتصادی در این خصوص قرائت شد که با کلیات این طرح موافقت شد و به تصویب رسید.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به ادله ای که در موافقت با نیاز به تنقیح قوانین در بسیاری از زمینه ها، گفت: برخی از قانون ها به چندین سال قبل بازمی گردند و عملا منسوخ شده اند و اعتبارشان را ازدست داده اند، ولی در محاکم به آنها استناد می شود.

حسینی با تاکید بر لزوم تنقیح بسیاری از قوانین جاری، خاطرنشان کرد: ما این اقدام را برای اولین بار ما در کمیسیون اقتصادی شروع کردیم و امیدواریم در سایر زمینه ها این حرکت ادامه یابد چرا که بازتعریف این قوانین به یک قانون گذاری جدید در این زمینه منجر می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با اجرای این طرح، قوانین مزاجم در فضای کسب و کار برچیده می شود و به بهبود فضای کسب و کار منجر خواهد شد.