نیوزویک نوشت: ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری ایران به پایان رسید و در این انتخابات اصولگرایان مقابل روحانی صف آرایی کرده اند.

همچنین، نیوزویک نوشت: ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری ایران به پایان رسید و در این انتخابات اصولگرایان مقابل روحانی صف آرایی کرده اند.

به گزارش یوپنا به نقل از انتخاب، روحانی رییس جمهور اعتدال گرای ایران که توافق هسته ای با جهان را رقم زده است به دنبال انتخاب شدن برای یک دوره چهار ساله دیگر است.

روحانی همچنان در نظر سنجی ها از محبوبیت بالاتری برخوردار بوده است. همه روسای جمهور در ایران دو دوره ای بوده اند. البته این بدان معنا نیست که مسیر روحانی ساده است .

همه کاندیداها باید توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت شوند. این شورا همه انتخابات ها در ایران را تحت کنترل دارد و باید همه قوانین تصویب شده توسط مجلس را نیز از لحاظ شرعی بودن و عدم مغایرت آنها با قانون اساسی مودر بررسی قرار دهد.

همچنین، نیوزویک نوشت: ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری ایران به پایان رسید و در این انتخابات اصولگرایان مقابل روحانی صف آرایی کرده اند.

اصولگرایان ایران هنوز نتوانسته اند پشت یک کاندیدای واحد علیه روحانی متحد شوند.

مواضع رییسی و شخصیت او هنوز برای کسی روشن نیست، اما با ورود او به انتخابات این مواضع بیش از پیش روشن خواهد شد. رییسی در بیانیه انتخاباتی خود سعی کرده خود را از جنس مردم معرفی کند و بر فساد ها و مشکلات اقتصادی تمرکز داشته باشد.

کارشناسان بر این باورند که پیروزی رییسی میتواند بر تنش های موجود میان ایران و جهان دامن بزند به ویژه در رابطه ایران و آمریکا که اکنون ترامپ در انجا روی کار آمده است.