حکم معاون وزیر علوم برای عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
حکم معاون وزیر علوم برای عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

.

دکتر علی پور به عنوان دبیر کمیسیون تخصصی علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر شورای این شورا منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا، وحید احمدی معاون پژوهشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و دبیر کل شورای عالی عتف،طی حکمی احمد علی پور عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور را به عنوان دبیر کمیسیون تخصصی علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری منصوب کرد.
گفتنی است دکتر علی پور استاد تمام گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور می باشد.