مشاور وزیر علوم و رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران گفت: کرسی پژوهشی به نام پروفسور مرحوم مریم میرزاخانی به محققان حوزه ریاضی اعطا می‌شود.

مشاور وزیر علوم و رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران گفت: کرسی پژوهشی به نام پروفسور مرحوم مریم میرزاخانی به محققان حوزه ریاضی اعطا می‌شود.

به گزارش یوپنا به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، دکترنصرت الله ضرغام گفت: کرسی پژوهشی پروفسور مریم میرزاخانی به محققانی که در زمینه ریاضیات، علوم پایه و حتی فیزیک فعالیت می کنند اعطا خواهد شد.

وی افزود: میزان حمایت مالی این کرسی برابر با ۵۰ میلیون تومان است و محققان این حوزه می‌توانند خلاصه‌ای از تحقیقات خود را به این صندوق بفرستند تا با بررسی بیشتر بتوانیم این کرسی را به بهترین طرح تحقیقاتی اعطا کنیم.

دکتر نصرت الله ضرغام در ادامه گفت: ارزیابی‌های ما در این زمینه کمی نیست و بر اساس کیفیت بهترین پروژه انتخاب می‌شود.

وی افزود: بنا داشتیم این کرسی پژوهشی تنها برای محققان فعال در زمینه ریاضی باشد اما درصدد هستیم به پژوهشگران حوزه فیزیک هم این کرسی را اعطا کنیم.

رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران گفت: این کرسی پژوهشی به مدت ۱۰ سال اعطا می‌شود و صاحبان کرسی می‌توانند دو محقق پسادکتری نیز جذب کنند.