دیدگاه کشور عراق در گسترش روابط با ایران و مراکز علمی این کشور ، دیدگاهی خرد و جزئی نیست بلکه این کشور در بعد کلان خواستار تکامل استراتژیک در تمامی ابعاد است.

به گزارش خبرگزاری یوپنا، در دیدار رایزن فرهنگی عراق با ریاست دانشگاه پیام نور بر ضرورت توجه بیشتر دانشگاه پیام نور در کشور عراق تاکید شد.

یاسر ابوزهرا رایزن فرهنگی کشور عراق در این دیدار تعامل گسترده با کشور ایران و گسترش فعالیت های علمی با دانشگاه پیام نور را افتخاری بزرگ دانست و اظهار داشت: امروز در بعد سیاسی، عراق و ایران خواستار حفظ تمامیت ارضی و استقلال کشورها و همچنین ثبات رابطه استراتژیک هستند و روابط نزدیک دو کشور در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و مذهبی نیز نشانگر رابطه همبستگی بین دو کشور است.

وی با عنوان اینکه در حال حاضر بییش از ۴ هزار دانشجوی عراقی در دانشگاه های ایران مشغول به تحصیل هستند، گسترش دیپلماسی علمی بین دو کشور و تعامل گسترده آکادمیک را به عنوان یک ضرورت مهم استراتژیک مورد تاکید قرار داد.
وی تصریح کرد: دیدگاه کشور عراق در گسترش روابط با ایران و مراکز علمی این کشور ، دیدگاهی خرد و جزئی نیست بلکه این کشور در بعد کلان خواستار تکامل استراتژیک در تمامی ابعاد است.

یاسر ابوزهرا دانشگاه پیام نور را دانشگاهی ویژه با ظرفیت و پتانسیل بالا خواند و تاکید کرد: ورود دانشگاه پیام نور به عراق یک ضرورت استراتژیک است و این دانشگاه باید با داشتن سهمی از این تکامل استراتژیک نقشی ویژه در کشور عراق ایفا نماید.
وی با عنوان اینکه هنوز در کشور عراق آن طور که شایسته است، دانشگاه پیام نور به خوبی معرفی نشده ، آمادگی خود را برای معرفی گسترده این دانشگاه و گسترش تعاملات علمی و آکادمیک اعلام کرد.