این اقدام معاونت آموزشی دانشگاه پیام نور بازتاب گسترده ای در میان جامعه بزرگ دانشگاه پیام نور و حتی خارج از آن داشته است و این تصمیم مهم البته نتایج مختلفی را نیز در پی خواهد داشت که در زیر به برخی از آنها پرداخته شده است.

گروه دانشگاه – چند روز پیش معاونت آموزشی دانشگاه پیام نور خبر مهمی از تغییرات در آزمون و سنجش این دانشگاه ارائه داد.

به گزارش یوپنا، دکتر ابوالفضل فراهانی با اشاره به تصویب افزایش نمره میان ترم در شورای آموزشی دانشگاه گفت: سقف نمره میان ترم دانشجویان دانشگاه پیام نور از ۶ نمره به ۸ نمره افزایش می یابد و در اولین فرصت ممکن پس از اعمال تغییرات در سیستم گلستان اجرایی خواهد شد.

این اقدام معاونت آموزشی دانشگاه پیام نور بازتاب گسترده ای در میان جامعه بزرگ دانشگاه پیام نور و حتی خارج از آن داشته است و این تصمیم مهم البته نتایج مختلفی را نیز در پی خواهد داشت که در زیر به برخی از آنها پرداخته شده است.

۱- دانشگاه پیام نور همواره ثابت کرده به هیچ قیمتی کیفیت را فدای کمیت نمی کند و برای جذب دانشجو از اصول خاص خود کوتاه نیامده و راز موفقیت دانشجویان این دانشگاه در آزمون های استخدامی، وکالت و کارشناسی ارشد نیز منابع دقیق و آزمون های سراسری آن بوده است.

اما بدون شک لزوم اصلاح و بازنگری در برخی روش های سنجش برای ارتقای کیفیت آموزشی دانشگاه نیاز بود.

۲ – افزایش نمره میان ترم باعث منسجم تر شدن تشکیل کلاس ها و ایجاد انگیزه بیشتر اساتید و دانشجویان برای حضور در کلاس ها خواهد بود

۳ – این اقدام معاونت آموزشی بخشی از سختی های آزمون و حجم بالای منابع را پوشش خواهد و بخشی از دانشجویان می توانند این فرصت را پیدا کنند که با حضور مستمر در کلاس درس و تلاش برای نمره میانترم، نمره بهتری نسبت به گذشته کسب کنند.

۴ – این حرکت معاونت آموزشی در واقع ایجاد دو فرصت برای دانشجویان برای کسب نمره مناسب است، یکی حضور در کلاس و امتحان میانترم و دیگری نمره پایان ترم است.

۵ – گاهی پیش می آمد که دانشجو در امتحان پایان ترم به دلیل مشکلات احتمالی فراوان نمی توانست نتیجه خوبی از آزمون کسب کند و نمره میانترم نیز پوشش دهنده مشکلات دانشجو نبود و همین موضوع باعث استرس در دانشجویان و در نهایت حتی موجب انصراف تعداد زیادی از دانشجویان می شد، که افزایش نمره میانترم به لحاظ روانی تاثیر زیادی روی دانشجویان خواهد داشت و آنها با آرامش بیشتری در جلسه پایان ترم حاضر خواهند شد.

۶ – البته لازم است تا اساتید از این فضا بدرستی و به شکل منطقی استفاده کنند و با عنایت به حجم بالای کتب درسی و آزمون های سطح بالا، از این فرصت برای حمایت از فرآیند تحصیلی دانشجویان استفاده کنند.

۷ – افزایش نمره میان ترم به  این معنا نیست که دانشجویان حتما ۸ نمره را کسب می کنند بلکه این نمره با نظر استاد بوده و در واقع نقش استاد در سنجش دانشجویان افزایش یافته و متناسب با ارتقای منطقی هرم هیات علمی در دانشگاه پیام نور این نقش افزایش می یابد و سیاست معاونت آموزشی در آینده افزایش بیش از پیش این نقش متناسب با ارتقای هیات علمی آن خواهد بود.

به هر روی این گام آثار مثبت فراوانی دارد و در دل این اقدام یک گام عملی برای تقویت و توسعه دانشگاه وجود دارد و به نوعی حرکتی عملی برای پاسخ به کسانی است که سخن از محدودیت دانشگاه می زنند خواهد بود.