وزیر علوم در حکمی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد را برای مدت ۴ سال دیگر به عنوان رئیس دانشگاه ابقا کرد.

به گزارش یوپنا به نقل دانشگاه فردوسی مشهد، وزیر علوم در حکمی محمد کافی را برای مدت چهار سال آینده برای ریاست این دانشگاه ابقا کرد.

در بخشی از این حکم آمده است: «ضمن قدردانی و تشکر از خدمات ارزنده تان و به استناد تبصره ۱ ماده ۴ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری برای مدت چهار سال به ریاست دانشگاه فردوسی مشهد منصوب می شوید.»