مرد ۵۹ ساله اصفهانی که استاد تمام دانشگاه است و از مدیر گروهی دانشگاه تا معاونت و ریاست دانشگاه را در کارنامه دارد و در ۴ سال اخیر ریاست یک پژوهشکده ملی را نیز بر عهده داشته است.

 

گروه دانشگاه – با حکم دکتر غلامی وزیر علوم، دکتر زمانی به عنوان سرپرست جدید دانشگاه پیام نور منصوب شد.

به گزارش یوپنا، چند روزی از انتصاب دکتر زمانی در دانشگاه پیام نور می گذرد و بسیاری علاقه مند هستند که با شیوه مدیریتی دکتر زمانی بیشتر آشنا بشوند.

زمانی کیست؟

مرد ۵۹ ساله اصفهانی که استاد تمام دانشگاه است و از مدیر گروهی دانشگاه تا معاونت و ریاست دانشگاه را در کارنامه دارد  و در ۴ سال اخیر ریاست یک پژوهشکده ملی را نیز بر عهده داشته است.

نکته قابل توجه در سمت های زمانی، این که احکام او را معین، توفیقی و فرجی دانا امضا کردند و با همین سه حکم می توان گرایش فکری وی را دریافت.

زمانی البته رابطه خوبی نیز با وزیر علوم و قائم مقاوم او دارد تا جایی که مطرح بود که قبل از پیام نور وی را به عنوان یکی از معاونت های وزارت علوم منصوب می کنند.

آنگونه که همکاران سابق زمانی می گویند، وی مهربان اما دقیق و سخت گیر در کار است و نظم و صرفه جویی برایش جایگاه خاصی دارد.

اولین روز ورود زمانی به پیام نور چهره ای گرم و مردمدارنه از او نشان داد و تاکید فراوان او به تکریم اعضای علمی و کارکنان بخش مهمی از صحبت او بود.

زمانی ظاهرا به دنبال بردن پیام نور به سمت دانشگاه های نسل سوم و چهارم است و توسعه بین الملل بدون شک یکی از سیاست های این مرد کارکشته آموزش عالی است.

صحبت پایانی زمانی نیز قابل توجه بود و او اصرار کرد که هیچگاه تصمیم فردی نگرفته و نخواهد گرفت و همه خانواده پیام نور را به یاری طلبید.

اولین گام دکتر زمانی در پیام نور:

دکتر زمانی در اولین گام خود، دکتر ناصحی را به سمت مدیرکل حوزه ریاست خود منصوب کرد.

ناصحی از نیروهای خوشنام پیام نور است که از وجهه خوبی بین مجموعه پیام نور برخوردار است و به قانونمندی شهره است.

وی در حکم دیگری، عین آبادی را به سمت مدیرکل امور مالی دانشگاه منصوب کرد، این انتصاب هم مثبت بود چرا که عین آبادی از بدنه دانشگاه بوده و رابطه و تعامل خوبی با کارکنان دارد.

نکته قابل تامل در این دو حکم انتخاب افراد از بدنه خود پیام نور است و همین موضوع امیدوری بیشتر برای رشد پیام نور را ایجاد می کند به گونه ای که این انتصابات اعتماد به نیروهای دانشگاه و ایجاد حس خودباوری را تقویت نموده است.

گام قاطع زمانی درباره مشاورین:

با دستور دکتر زمانی از حدود ۲۰ مشاور که از سال های قبل و در دوره چندین رئیس قبلی حکم داشتند تقدیر شد و قرار است که کار به دست خود پیام نوری های سپرده شود و این گام مهمی در ایجاد انضباط سازمانی و مالی است و تاثیرات مثبت خود را در آینده نشان خواهد داد.

۴ ساعته شدن جلسات هیات رئیسه دانشگاه:

دکتر زمانی در جلسات هیات رئیسه نشان داده بسیار قاطع بوده و با دقت دستور کارهای هیات رئیسه را بررسی می کند و به همین منظور جلسات هیات رئیسه را با شرایط خاصی مدیریت می کند و ۴ ساعته کردن این جلسات خود نشان از توجه به این امر است