حذف طرح تکمیل ظرفیت دانشگاه ها؛ اقدامی در جهت یکپارچه سازی نظام پذیرش و سنجش
حذف طرح تکمیل ظرفیت دانشگاه ها؛ اقدامی در جهت یکپارچه سازی نظام پذیرش و سنجش

معاون آموزش وزارت علوم از حذف تدریجی طرح تکمیل ظرفیت دانشگاه ها در راستای یکپارچه سازی نظام پذیرش و سنجش خبر داد.

معاون آموزش وزارت علوم از حذف تدریجی طرح تکمیل ظرفیت دانشگاه ها در راستای یکپارچه سازی نظام پذیرش و سنجش خبر داد.
به گزارش یوپنا، مجتبی شریعتی نیاسر؛ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نشست خبری به تشریح فعالیت ها و تبیین برنامه های آتی این معاونت پرداخت.
شریعتی نیاسر عمده ی این برنامه ها را در قالب بازتعریف نقش زیرنظام های آموزش عالی، سوق دادن تدریجی دانشگاه ها به سمت دانشگاه های کارآفرین و جامع محور، ارتقاء جایگاه شورای گسترش آموزش عالی و شورای برنامه ریزی، بازنگری در ضوابط توسعه رشته ها و مؤسسات آموزش عالی و بازنگری در ساختار راهبردی وزارت در حوزه تصدی گری و به عبارت دیگر کمک به تمرکززدائی در نظام آموزش عالی عنوان کرد.

معاون آموزشی وزارت علوم، اجرائی کردن سند آمایش آموزش عالی را یکی از محوری ترین و کلیدی ترین بخش های مورد توجه این معاونت دانست و در ادامه به بیان این مأموریت ها در راستای اجرای این سند پرداخت:
تقسیم منطقه ای نظام آموزش عالی کشور
وی در این خصوص گفت: ما در این تقسیم بندی، نظام آموزش کشور را به ۱۰ منطقه تقسیم کرده ایم که به جز خوزستان، که خود به تنهائی یک منطقه محسوب می شود، هر چند استان در قالب یک منطقه تعریف شده اند.
تدوین طرح مدیریت منطقه ای
شریعتی نیاسر مهم ترین هدف این طرح را تمرکز زدائی از بخش ستادی دستگاه آموزش عالی دانست تا بر این اساس، هر منطقه نیاز آموزشی خود را بر اساس تحلیل و ارزیابی نیاز بازار در منطقه تعیین و به مرکز ارسال کند.
معاون آموزشی وزارت علوم، از طی شدن مراحل پایانی تدوین این طرح خبر داد و نسبت به ایجاد هم افزائی در بحث آموزش عالی در جریان عملیاتی شدن آن اظهار امیدواری کرد.
ارتقاء کیفی مؤسسات آموزش عالی
وی مهم ترین اقدام این معاونت در راستای تحقق این هدف را تقسیم بندی مؤسسات آموزش عالی به دو دسته ی توسعه یافته و در حال توسعه دانست و افزود: مؤسسات در حال توسعه، مؤسساتی هستند که برای ارتقاء کیفی در حوزه عملکردیشان می بایست مورد حمایت ویژه قرار بگیرند و به همین منظور این مؤسسات طرح برنامه راهبردی خود را با حمایت دانشگاه های محوری منطقه تدوین کرده و به این معاونت ارائه کردند و امیدواریم به زودی این برنامه ها تصویب و عملیاتی شود.
ارتقاء کیفیت علمی آموزش عالی
شریعتی نیاسر با بیان این مطلب که این ارتقاء کیفی از طریق یک نظام رتبه بندی بومی پیگیری می شود، تصریح کرد: در حال حاظر نظام رتبه بندی بومی تحت عنوان uni rank طراحی شده است و بر اساس این نظام ما مراکز غیرانتفاعی و دولتی را سطح بندی کرده و به دنبال آن هستیم تا سایر زیرنظام ها را نیز در مراحل بعدی مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به مراجع بالاتر ارائه دهیم.
مأموریت گرا کردن مؤسسات آموزش عالی
معاون آموزشی وزارت علوم مأموریت گرا کردن مؤسسات آموزش عالی کشور را از دیگر محورهای طرح آمایش دانست و افزود: ما باورمان بر این است که مراکز آموزش عالی نباید خودشان را مستعد هر کاری بدانند و باید مأموریت ویژه خودشان را داشته باشند.
وی در ادامه گفت: در صورتی که صحبت از یک دانشگاه تخصصی، تحصیلات تکمیلی، آموزش غیرحضوری و یا وابسته به دستگاه اجرائی می کنیم، همه می بایست در راستای حوزه و مأموریت خود توسعه یابند و با توجه به پیگیری های انجام شده، مأموریت بخشی از این زیرنظام ها شکل گرفته و خود توجیه شده اند که نباید فراتر از مأموریت خود درخواست توسعه داشته باشند.
یکپارچه سازی نظام پذیرش و سنجش
شریعتی نیاسر از تشکیل شورای سنجش و پذیرش به منظور تحقق این مأموریت خبر داد و گفت: این شورا که با حضور نمایندگان مجلس، نماینده وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و وزارت علوم تشکیل شده، مأموریت دارد تا به منظور مدون ساختن طرح یکپارچه سازی این نظام، به حذف تدریجی برخی از برنامه ها، همچون طرح تکمیل ظرفیت بپردازد.
تدوین نظام جامع نظام آموزش های مهارتی
معاون آموزشی وزارت علوم مأموریت بعدی در بحث آمایش را تدوین نظام جامع نظام آموزش های مهارتی دانست و افزود: در این راستا ستادی با حضور رؤسای دانشگاه های علمی کاربردی، فنی حرفه ای و رئیس سازمان آموزش های فنی و حرفه ای و خود وزارت خانه های ذیربط مثل وزارت آموزش و پرورش تشکیل شده تا ضمن عملیاتی کردن این طرح، گام های مؤثری در جهت توجه به آموزش های مهارتی و توسعه تفکر کارآفرینی در میان دانش آموختگان برداریم.
ارتقاء سطح اشتغال پذیری دوره های آموزشی
وی آخرین بند از طرح آمایش را توجه به بحث اشتغال پذیری در دوره های آموزشی دانست و تصریح کرد: در راستای هدفمند کردن ارتباط میان تحصیل و اشتغال، کار گروه هایی در وزارت علوم، سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تشکیل شده تا نسبت به تحقق این مهم، به پیگیری اقدامات لازم بپردازند.

خبرنگار: میثم خاکپور