نشست آشنایی با انجمن علمی محیط زیست، تخریب و توسعه در دانشگاه پیام نور سنندج برگزار شد
نشست آشنایی با انجمن علمی محیط زیست، تخریب و توسعه در دانشگاه پیام نور سنندج برگزار شد

به همت انجمن علمی محیط زیست دانشگاه پیام نور سنندج نشست آشنایی با کالایی سازی محیط زیست، تخریب و توسعه در این دانشگاه عنوان شد.

به همت انجمن علمی محیط زیست دانشگاه پیام نور سنندج نشست آشنایی با کالایی سازی محیط زیست، تخریب و توسعه در این دانشگاه عنوان شد.
به گزارش یوپنا، نشست «آشنایی با انجمن علمی محیط زیست، تخریب و توسعه با حضور مدیرکل سازمان محیط زیست استان، رئیس اداره آموزش و پژوهش محیط زیست کردستان، اعضای شورای شهر سنندج، اساتید و جمعی از دانشجویان در محل سالن همایش دانشگاه پیام نور سنندج، برگزار شد.
کوروش زارعی؛ مدیرکل سازمان محیط زیست استان کردستان در ابتدای این همایش اظهار داشت: منابع طبیعی امانت خدادادی است و رسالت ما نگهداری از آن برای استفاده بهینه و ماندگاری برای نسل آینده است.
زارعی تصریح کرد: طبق اصل قانون ۵۰، هر شهروندی مسوول حفاظت از محیط زیست و دفاع از آن است لذا ضرورت دارد از تخریب طبیعت جلوگیری کرد.
در ادامه این نشست غریب سجادی؛ عضو شورای شهر سنندج به کالا سازی محیط زیست اشاره کرد و گفت : تازمانی که نگاه انسان به طبیعت جزیره ای باشد این چالش در طبیعت ماندگار است.
سجادی افزود: سدسازی در استان کردستان به فاجعه محیط زیستی تبدیل شده که متاسفانه مدیریت این سدها در اختیار استان نیست.
آرام عزیزی؛ معاون آموزشی دانشگاه پیام نور سنندج نیز در این مراسم گفت: مهمترین چالش محیط زیستی، مسئله آب است که در این میان عدم مدیریت صحیح منابع آبی مشکلات محیط زیستی فراوانی را ایجاد کرده است.
وی افزود: حفظ محیط زیست توسط نسل امروز منجربه نفع و استفاده بهینه آیندگان از این نعمت خدادادی خواهد شد.
نبی احسنی؛ رئیس اداره آموزش و پژوهش محیط زیست کردستان نیز در این نشست علمی با بیان اینکه دانش ما به حدی نیست که طبیعت را قیمت گذاری کند، اذعان کرد: امروزه به محیط زیست به عنوان کالا و درآمد زایی می نگرند در حالی که این تفکر اشتباه محض است چراکه نمی توان روی طبیعت قیمت و ارزش گذاری کرد.
خاطرنشان کرد: حدود ۶۰ درصد اکسیژن دنیا از جنگل های استوایی اقتباس می گردد این امر در حالی است که انسان برای تولید آن هیچ هزینه ای پرداخت نمی کند.
جلال شریعتی؛ رئیس شورای شهر سنندج  به عنوان سخنران پایانی این مراسم نیز اظهار داشت: سلامت انسان به سلامت و حفظ محیط زیست بستگی دارد لذا ادامه حیات بدون اکوسیستم، مقدور نیست.
در پایان این نشست علمی با بیان اینکه به نسبت آلاینده های محیط زیستی، کیفیت زندکی رکود می یابد، یادآور شد: انسان در تمام مراحل زندگی نیازمند طبیعت پاک است.