دانشگاه پیام نور یکی از توانمندترین دانشگاههای کشور است و می توانیم با برنامه ریزی و همکاری یکدیگر شاهد رشد و شکوفایی بیش از پیش این مرکز آموزشی و علمی باشیم .

به گزارش یوپنا،محمد محسن صدر مدیر کل روابط عمومی دانشگاه پیام نوردر جلسه با مسئولان روابط عمومی مراکز و واحدهای استان آذربایجان شرقی ضمن اشاره به اهمیت جایگاه روابط عمومی و نقش تاثیر گذار و مهم آن در سازمانهای اداری و بویژه پیام نور ، گفت : دانشگاه پیام نور یکی از توانمندترین دانشگاههای کشور است و می توانیم با برنامه ریزی و همکاری یکدیگر شاهد رشد و شکوفایی بیش از پیش این مرکز آموزشی و علمی باشیم .
صدر با تقدیر از زحمات همکاران روابط عمومی مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی ، فعالیت بیش از پیش آنان و تلاش برای اعتلای نام دانشگاه در تمامی حوزه ها را خواسته و گفت : باید با تعامل و ارتباط با سایر نهادها در راستای درآمد زایی برای دانشگاه گامهای مناسبی برداریم و پتانسیل های دانشگاه در مراکز و واحدهای مختلف کشور از قبیل آموزشی ، آزمایشگاهی ، ورزشی و خدماتی را به همه معرفی کنیم .
مدیر کل روابط عمومی دانشگاه پیام نور با اشاره به کاراکترهای یک روابط عمومی  توانمند ، گفت : روابط عمومی باید یک فرد جسور و با شهامت بوده و توانایی سخنوری و دفاع از سازمان را داشته و با هماهنگی رئیس سازمان ، مقش تاثیرگذار و مثبتی در امور داشته باشد.
معصومی رئیس دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی نیز با ابراز خرسندی از حضور مدیر کل روابط عمومی دانشگاه در استان آذربایجانشرقی ، گفت : روابط عمومی رابط بین داخل و خارج سازمان بوده و نقش بسیار مهم و کلیدی در تعامل با سازمانهای بیرونی دارد.
وی با بیان اینکه دانشگاه پیام نور بیش از هر زمان دیگری نیازمند داشتن روابط عمومی های توانمند است ، گفت : لزوم اطلاع رسانی و بهره مندی از تکنولوژیهای روز دنیا برای تعامل سازنده و استفاده از موقعیت های مختلف برای پیشرفت ، نیازمند فردی توانمندو دارای افکاری پویا و مبتکر هست و روابط عمومی های مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور باید چنین افرادی باشند تا بتوانند گوی سبقت را در میدان رقابت جذب دانشجو از سایر رقبا بربایند.
معصومی با تقدیر از فعالیت های مسئولین روابط عمومی مراکز و واحدهای استان بر لزوم اطلاع رسانی دقیق و صحیح و به موقع تاکید کرده و خواستار ارائه پیشنهادات و انتقادات در حوزه های کاری دانشگاه برای رشد و بالندگی بیش از پیش از سوی آنان شد.
در این جلسه مسئولین روابط عمومی مراکز و واحد های مختلف با بیان نکته نظرات و پیشنهادات خود در خصوص مسائل مربوط به حوزه روابط عمومی و رشد و ارتقاء جایگاه آن به بحث و تبادل نظر پرداختند.