دیدار مقام معظم رهبری با جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی
دیدار مقام معظم رهبری با جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی