محدودیتهای خوابگاهی برای کنکوری ها اعلام شد
محدودیتهای خوابگاهی برای کنکوری ها اعلام شد

از مجموعه ۸۴ دانشگاه تحت پوشش وزارت علوم تنها ۲۰ دانشگاه در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ خوابگاه ارائه می کنند مابقی دانشگاه ها دارای محدودیت بوده یا خوابگاه ارائه نمی‌دهند.

از مجموعه ۸۴ دانشگاه تحت پوشش وزارت علوم تنها ۲۰ دانشگاه در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ خوابگاه ارائه می کنند مابقی دانشگاه ها دارای محدودیت بوده یا خوابگاه ارائه نمی‌دهند.

به گزارش خبرنگار یوپنا به نقل از مهر، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور قبل از زمان انتخاب رشته داوطلبان کنکور سراسری، شرایط، ضوابط و تسهیلاتی را که دانشگاه ها ارائه می دهند، اعلام می کنند تا دانشجویان با آگاهی از شرایط، دانشگاه مورد نظر خود را انتخاب کنند.

شرایط واگذاری خوابگاه ها هر ساله اعلام می شود، امسال نیز دانشگاه ها شرایط واگذاری خوابگاه ها را در دفترچه انتخاب رشته سال۹۷، برای ارائه و یا عدم ارائه خوابگاه به دانشجویان ورودی جدید اعلام کردند.

بعضی از دانشگاه‌ها از نیم‌سال چهارم به بعد و تعدادی نیز فقط تا چهار نیم‌سال، آن هم با ظرفیت محدود قادر به ارائه خوابگاه به متقاضیان هستد. برخی از دانشگاه ها فقط به رتبه های برتر خوابگاه ارائه می دهند.

از مجموع ۸۴ دانشگاه تحت پوشش وزارت علوم ۳۴ دانشگاه اعلام کرده اند دارای محدودیت بوده و به دانشجویان با دارای شرایط خاص مانند رتبه های برتر کنکور خوابگاه ارائه می دهند، ۱۰ دانشگاه فقط خوابگاه خودگردان و استیجاری ارائه می کنند، ۱۵ دانشگاه نیز اعلام کرده اند خوابگاه ارائه نمی دهند، شرایط خوابگاهی ۵ دانشگاه هم ارائه نشده و تنها ۲۰ دانشگاه اعلام کرده که خوابگاه ارائه می دهد.

اکثریت دانشگاه ها اعلام کرده اند که برای دانشجویان نوبت دوم خوابگاهی ارائه نخواهند کرد. در این میان، آمار دانشگاه‌هایی که به دانشجویان متاهل خوابگاه می‌دهند نیز به کمترین تعداد رسیده است.

براساس دفترچه انتخاب رشته سال ۹۷ شرایط ارائه خوابگاه در ۸۴ دانشگاه سراسری به شرح زیر است:

ردیف دانشگاه وضعیت ارائه خوابگاه توضیحات
۱ اراک ارائه با شرایط خاص

 بر اساس اولویت به رتبه های برتر، ترم بالاتر، ودختران خوابگاه اراده می شود، دانشجویان (شبانه) نیز می توانند از خوابگاه غیردولتی استفاده کنند.

۲ اردکان ارائه خوابگاه خودگردان

 این دانشگاه دارای خوابگاه های دانشجویی پسران و دختران بوده که به صورت خودگردان (با تامین هزینه توسط دانشجویان) اداره می شود.

۳ ارومیه ارائه با شرایط خاص

به دانشجویان مقطع کارشناسی در سه سال آخر سال تحصیلی، خوابگاه ملکی (دولتی) واگذار خواهد شد.

۴ اصفهان خوابگاه ارائه می دهد.

 دانشجویان واجد شرایط حتی الامکان در خوابگاه های دولتی اسکان داده می شوند. به دانشجویان نوبت دوم (شبانه)، میهمان، انتقالی، بورسیه، مجازی، پردیس خودگردان، شاغل ارگان های دولتی و بخش خصوصی و بومی در صورت وجود ظرفیت برابر با ضوابط خوابگاه تعلق می گیرد.

این دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلی است.

۵ الزهراء(س) ارائه با شرایط خاص

خوابگاه فقط به دانشجویان روزانه دانشگاه تعلق می گیرد. حداکثر ترم مجاز استفاده از خوابگاه برای مقطع کارشناسی ۸ ترم است.   به دانشجویان دور ه‌های روزانه و نوبت دوم ساکن استان های تهران و البرز خوابگاه تعلق نمی گیرد.

۶ ایلام ارائه خوابگاه با شرایط خاص

 این دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلی است. واگذاری خوابگاه به افراد متقاضی بر اساس امتیاز و در نظر گرفتن رتبه قبولی، صورت خواهد گرفت.

۷ بجنورد خوابگاه ارائه می دهد.
۸ بزرگمهر  قائنات خوابگاه خودگردان ارائه می دهد.

خوابگاه خودگردان به تعداد محدود در سطح شهر موجود است اولویت واگذاری با دانشجویان دوره روزانه خواهد بود.

۹ بوعلی سینا ارائه با شرایط خاص

اولویت واگذاری خوابگاه با دانشجویان دارای رتبه های برتر است.

۱۰ بناب خوابگاه ارائه می دهد.

دانشگاه بناب دارای خوابگاه ملکی برای دانشجویان دختر و خوابگاه خودگردان برای دانشجویان پسر است.

۱۱ بیرجند خوابگاه ارائه می دهد.

برای اکثریت پذیرفته شدگان غیربومی دوره روزانه در تمامی مقاطع تحصیلی، در خوابگاه های ملکی و استیجاری پردیس های دانشگاه خوابگاه ارائه می شود،   معرفی به خوابگاه های خودگردان تحت نظارت دانشگاه انجام خواهد پذیرفت. همچنین دانشکده اقماری فردوس فاقد خوابگاه ملکی بوده و اسکان دانشجویان در خوابگاه های خودگردان امکان پذیر خواهد بود.

۱۲ بین المللی امام خمینی (ره) ارائه خوابگاه با شرایط خاص

این دانشگاه با توجه به امکانات خود به تعداد محدودی از دانشجویان خوابگاه اختصاص می دهد.

۱۳ تبریز ارائه با شرایط خاص

دانشگاه تبریز به دانشجویان دوره شبانه خوابگاه نمی دهد. این دانشگاه با توجه به محدودیت های موجود، فقط به ۶۰ % دانشجویان روزانه غیربومی پس از امتیازبندی و بااولویت رتبه های برتر خوابگاه واگذار می کند. دانشگاه تبریز دارای خوابگاه متأهلی نیست.

۱۴

تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

ارائه نمی دهد. ارائه فقط به سمیه های خاص

این دانشگاه فاقد خوابگاه برای دوره کارشناسی است. در دوره کارشناسی این امکان برای دانشجویان پذیرفته شده با رتبه کشوری زیر ۱۰ هزار بدون اعمال سهمیه وجود دارد.

۱۵

تخصصی فناور یهای نوین آمل

خوابگاه نمی دهد.

این دانشگاه فاقد خوابگاه دولتی است.

۱۶

تربت حیدریه

خوابگاه خودگردان ارائه می شود.

 این دانشگاه برای خواهران و برادران دانشجو دارای خوابگاه بصورت خودگردان (با هزینه شخصی) است.

۱۷ تفرش ارائه با شرایط خاص.

به دلیل محدودیت فضای خوابگاهی در سال اول بر اساس نمره قبولی کنکور و در سه سال بعد با توجه به معدل و اولویت های اعلام شده از سوی صندوق رفاه به ۸۵ % دانشجویان روزانه خوابگاه تعلق خواهد گرفت.   پذیرفته شدگان دوره نوبت دوم (شبانه) فاقد خوابگاه در دانشگاه هستند.

۱۸ تهران عنوان نشده
۱۹ جهرم ارائه خوابگاه خودگردان.

ارائه  امکانات رفاهی از قبیل خوابگاه بصورت خودگردان است.

۲۰ جیرفت ارائه با شرایط خاص

به دانشجویان براساس اولویت خوابگاه تعلق می گیرد.

۲۱ خلیج فارس خوابگاه ارائه می دهد.

این دانشگاه تمامی تلاش خود را جهت اعطا خوابگاه به دانشجویان ورودی جدید خواهد کرد.

۲۲ خوارزمی ارائه با شرایط خاص

به دلیل محدودیت ظرفیت خوابگاه های دانشجویی، اولویت اسکان با رتبه های برتر خواهد بود. به دانشجویان بومی استان های تهران و البرز خوابگاه تعلق نمی گیرد.

۲۳ دامغان ارائه با شرایط خاص

به کلیه دانشجویان دختر (اعم از روزانه و شبانه) به مدت ۸ نیمسال تحصیلی خوابگاه داده خواهد شد.   به دانشجویان پسر تنها ۴ نیمسال تحصیلی خوابگاه تعلق خواهد گرفت.

۲۴ دریانوردی و علوم دریایی چابهار خوابگاه ارائه می شود.

در این دانشگاه به کلیه پذیرفته شدگان خوابگاه تعلق می گیرد.

۲۵ رازی کرمانشاه خوابگاه ارائه می شود.

دانشگاه رازی با توجه به امکانات و ضوابط دانشگاه در واگذاری خوابگاه به پذیرفته شدگان دوره روزانه در سنوات مجاز تحصیلی محدودیتی ندارد.

۲۶ زابل خوابگاه ارائه می دهد.

به تمام پذیرفته شدگان دختر و پسر دوره روزانه حتی الامکان خوابگاه، تغذیه ارائه می شود، به کلیه پذیرفته شدگان دختر دوره شبانه (نوبت دوم)

حتی الامکان خوابگاه، ارائه می شود، و به پذیرفته شدگان پسر دوره شبانه در صورت وجود ظرفیت خالی، خوابگاه اختصاص داده می شود.

۲۷ زنجان محدودیت داشته و ارائه خوابگاه براساس شرایط خاص است.

با توجه به محدودیت این دانشگاه در واگذاری خوابگاه های دولتی، امکان تخصیص خوابگاه برای دانشجویان روزانه دارای شرایط خاص است. دانشگاه زنجان هیچ تعهدی نسبت به تأمین و تخصیص خوابگاه ها به دانشجویان نوبت دوم  را ندارد.

۲۸ سمنان ارائه خوابگاه با شرایط خاص

اختصاص خوابگاه در این دانشگاه، در نیمسال های اول و دوم تحصیلی به دانشجویان روزانه به صورت قطعی و در نیمسال های بعد بر اساس شرایط و اولویت بندی انجام می پذیرد. دانشجویان نوبت دوم (شبانه) در خوابگاه های خودگردان (تحت نظارت دانشگاه سمنان) اسکان داده می شوند.

۲۹ سید جمال الدین اسد آبادی ارائه خوابگاه خودگردان.

خوابگاه های دانشگاه بصورت خودگردان و پرداخت هزینه آن توسط دانشجویان متقاضی خواهد بود.

۳۰ سیستان و بلوچستان خوابگاه ارائه می دهد.

 به اکثر دانشجویان روزانه در طول تحصیل امکانات خوابگاهی واگذار میگردد.

۳۱ شهرکرد ارائه خوابگاه با شرایط خاص

این دانشگاه دارای محدودیت خوابگاه می باشد. لذا مطابق شیوه نامه واگذاری خوابگاه ها به حداکثر ۳۰ % از دانشجویان روزانه واجد شرایط به مدت حداکثر ۶ ترم تحصیلی خوابگاه تعلق می گیرد.

۳۲ باهنر کرمان عنوان نشده

 دانشگاه در مورد تسهیلات رفاهی برای دانشجویان شبانه تعهدی ندارد.

۳۳ شهید بهشتی ارائه خوابگاه با شرایط خاص.

به دلیل کمبود امکانات، خوابگاه فقط به دانشجوان دوره روزانه با شرایط ارائه می شد، داوطلبان گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی دارای نمره کل ۸۰۰۰ و بالاتر. داوطلبان سایر گروه های آزمایشی دارای نمره کل ۷۵۰۰ و بالاتر. امکان واگذاری خوابگاه به دانشجویان بومی ساکن استان های تهران و البرز وجود ندارد.

  دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلی است.

۳۴ شهید چمران اهواز عنوان نشده.
۳۵ شهید مدنی آذربایجان  تبریز ارائه خوابگاه با شرایط خاص.

دانشگاه به پذیرفته شدگان حائز شرایط، خوابگاه واگذار خواهد کرد. دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلی است.

۳۶ شیراز ارائه خوابگاه باشرایط خاص.

با توجه به محدودیت خوابگاهی اولویت واگذاری خوابگاه، با دانشجویان دارای رتبه برتر آزمون سراسری است. دانشگاه هیچ گونه تعهدی نسبت به ارائه امکانات خوابگاه متأهلی ندارد.

۳۷ صنعتی اراک خوابگاه خودگردان ارائه می شود.

خوابگاه دانشجویان برای برادران به صورت خودگردان است.

۳۸ صنعتی ارومیه خوابگاه ارائه نمی دهد.

این دانشگاه فاقد خوابگاه ملکی است و لذا هیچ گونه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه به پذیرفته شدگان ندارد.

۳۹ صنعتی اصفهان خوابگاه ارائه می دهد.

امکان ارائه خوابگاه به تمامی دانشجویان واجد شرایط روزانه و غیربومی فراهم است و در صورت وجود ظرفیت و به طور محدود این امکان برای دانشجویان نوبت دوم نیز قابل بررسی است.

۴۰ صنعتی امیرکبیر عنوان نشده.
۴۱ صنعتی بیرجند ارائه خوابگاه با شرایط خاص.

دانشگاه تعهدی نسبت به واگذاری خوابگاه دولتی به دانشجویان نوبت دوم (شبانه) ندارد. ۲) ارائه خوابگاه دولتی به دانشجویان روزانه محدود است.

امکان تأمین خوابگاه متأهلی برای هیچ یک از دانشجویان متأهل وجود ندارد.

۴۲

صنعتی جندی شاپور  دزفول

ارائه خوابگاه با شرایط خاص.

به دانشجویان پسر، فقط یک سال تحصیلی خوابگاه تعلق می گیرد.

۴۳

صنعتی خاتم الانبیاء  بهبهان

ارائه خوابگاه با شرایط خاص.

این دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلی است. این دانشگاه به دلیل کمبود امکانات خوابگاهی امکان اسکان تمامی دانشجویان دوره روزانه را ندارد و واگذاری فضای محدود موجود به دانشجویان روزانه صرفاً بر اساس اولویت بندی ارائه شده توسط صندوق رفاه است.

۴۴

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  تهران

ارائه خوابگاه با شرایط خاص.

با توجه به محدودیت امکانات خوابگاهی، تخصیص خوابگاه به دانشجویان بر حسب اولویت رتبه های ورودی خواهد بود.

۴۵ صنعی سهند تبریز ارائه خوابگاه با شرایط خاص.

با توجه به محدودیت امکانات خوابگاهی، تخصیص خوابگاه به دانشجویان بر حسب اولویت رتبه های ورودی خواهد بود.

۴۶

صنعتی سیرجان

خوابگاه ارائه نمی شود.

این دانشگاه هیچگونه تعهدی در قبال خوابگاه نداشته و در صورت تقاضا، دانشجویان به خوابگاه های خودگردان (خصوصی) معرفی می گردند.

۴۷ صنعتی شاهرود خوابگاه ارائه می دهد.

به کلیه پذیرفته شدگان خوابگاه تعلق می گیرد.

۴۸ صنعی شریف خوابگاه ارائه می دهد.

تامین خوابگاه برای دانشجویان روزانه غیربومی به استثنای دانشجویان پردیس خودگردان و ساکنین شهرستان های توابع استان تهران و استان البرز امکان پذیر است.

۴۹

صنعتی شهدای هویزه  سوسنگرد

خوابگاه ارائه نمی دهد. دانشگاه فاقد امکانات خوابگاه می باشد.
۵۰ صنعتی شیراز ارائه خوابگاه با شرایط خاص.

اولویت واگذاری خوابگاه با رتبه های برتر است.

۵۱

صنعتی قم

خوابگاه ارائه نمی دهد.

دانشگاه تعهدی نسبت به واگذاری خوابگاه ندارد.

۵۲

صنعتی قوچان

خوابگاه ارائه می دهد.

برای دانشجویان دختر خوابگاه تحت نظارت دانشگاه وجود دارد. برای دانشجویان پسر نیز یک خوابگاه ملکی با ظرفیت محدود و با نرخ مصوب صندوق رفاه دانشجویان و همچنین چند خوابگاه خودگردان تحت نظارت دانشگاه وجود دارد.

۵۳

صنعتی کرمانشاه

ارائه خوابگاه استیجاری.

دانشجویان روزانه از خوابگاه های استیجاری تحت نظارت دانشگاه بهره مند می گردند.

۵۴ صنعتی نوشیروانی بابل ارائه خوابگاه با شرایط خاص. به دلیل محدودیت ظرفیت خوابگاه های دانشجویی، اولویت واگذاری خوابگاه با دانشجویان روزانه ساکن در خارج از استان مازندران است.
۵۵ صنعتی همدان خوابگاه ارائه نمی دهد.

دانشگاه صنعتی همدان در هیچ مقطعی خوابگاه ملکی ندارد.

۵۶ علامه طباطبایی ارائه خوابگاه با شرایط خاص.

دانشجویان روزانه کارشناسی با رتبه های زیر ۱۰۰۰ از اولویت دریافت خوابگاه برخوردار خواهند شد. سایر دانشجویان روزانه (با اولویت دانشجویان دختر) درصورت وجود ظرفیت اسکان داده می شوند. انشگاه فاقد خوابگاه برای دانشجویان نوبت دوم (شبانه) است. دانشگاه علامه فاقد خوابگاه متأهلی است. .

۵۷

علم و صنعت ایران  تهران

ارائه خوابگاه با شرایط خاص

ارائه خوابگاه به دانشجویان پسر ساکن استا نهای غیر از البرز و تهران تنها به مدت ۸ نیمسال تحصیلی مقدور است.

۵۸

علم و فناوری مازندران  بهشهر

خوابگاه ملکی ندارد. ارائه خوابگاه خودگردان باظرفیت محدود.

این دانشگاه فاقد هرگونه خوابگاه دولتی است. اما چند خوابگاه خودگردان با ظرفیت محدود برای دانشجویان وجود دارد که مسئولیت انعقاد قرارداد بر عهده دانشجویان بوده و دانشگاه نقش نظارتی و حراستی را بر عهده دارد.

۵۹ علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوابگاه ارائه می دهد.

به کلیه دانشجویان دختر و پسر دوره روزانه خوابگاه مجهز به تجهیزات کامل رفاهی تعلق می گیرد.

۶۰

علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

خوابگاه ارائه نمی دهد.

این دانشگاه هیچ تعهدی نسبت به واگذاری خوابگاه در تمام مقاطع و کلیه دوره ها به دانشجویان پذیرفته شده ندارد.

۶۱

علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

خوابگاه ارائه می دهد.

این دانشگاه دارای خوابگاه دانشجویی مجهز است و به تمام پذیرفته شدگان تعلق می گیرد.

۶۲ علوم و فنون دریایی خرمشهر خوابگاه ارائه نمی دهد. محدودیت خوابگاه دارد.

این دانشگاه، با توجه به محدودیت فضای خوابگاهی، تعهدی برای واگذاری خوابگاه به دانشجویان ندارد.

۶۳ فردوسی مشهد خوابگاه ارائه می دهد.

به دانشجویان دوره روزانه و دانشجویان دختر نوبت دوم (شبانه) طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجویان، خوابگاه دانشجویی تعلق می گیرد و به تعدادی از دانشجویان متاهل واجد شرایط، خوابگاه متاهلی تعلق می گیرد.

۶۴ فسا خوابگاه ارائه می دهد.

کلیه دانشجویان از خوابگاه های تحت سرپرستی دانشگاه بهره مند می شوند.

۶۵ قم ارائه خوابگاه با شرایط خاص.

این دانشگاه دارای محدودیت خوابگاه دولتی است و حداکثر به مدت ۶ نیمسال با رعایت اولویت رتبه های برتر کنکور، معدل های برتر هر سال تحصیلی، خانواده های ایثارگران و نیازسنجی از خانواده های نیازمند، خوابگاه واگذار می کند.

۶۶ کاشان ارائه خوابگاه با شرایط خاص.

برای دانشجویان روزانه، خوابگاه بصورت محدود وجود دارد و دانشجویان واجد شرایط با پرداخت اجاره بهای تعیین شده توسط دانشگاه، می توانند از خوابگاه استفاده کنند.

۶۷ کردستان سنندج ارائه خوابگاه با شرایط خاص.

در این دانشگاه به تمامی دانشجویان دختر دوره روزانه و ۵۰ درصد دانشجویان پسر دوره روزانه در صورت دارا بودن شرایط و کسب امتیازات لازم خوابگاه متعلق به دانشگاه و یا خوابگاه خودگردان تعلق می گیرد.

۶۸ گلستان گرگان خوابگاه ارائه نمی دهد.

این دانشگاه فاقد خوابگاه دولتی است.

۶۹ گنبد خوابگاه ارائه نمی دهد.

دانشگاه گنبد فاقد هرگونه امکانات خوابگاهی می باشد.

۷۰ گیلان ارائه خوابگاه با شرایط خاص.

دانشگاه گیلان با اولویت بندی خوابگاه ارائه می دهد.

۷۱ لرستان خوابگاه ارائه می دهد …

این دانشگاه جهت دانشجویان روزانه و شبانه خواهران خوابگاه دولتی و برای دانشجویان پسر خوابگاه بصورت خودگردان و غیردولتی واگذار می کند خوابگاه برای دانشجویان مراکز اقماری بصورت خودگردان است.

۷۲ مازندران ارائه خوابگاه با شرایط خاص.

ظرفیت خوابگاه های دانشگاه مازندران محدود است،   لیکن با اولویت بندی دانشجویان بر اساس آیین نامه نحوه واگذاری خوابگاه به آنان خوابگاه واگذار می شود.

۷۳ محقق اردبیلی ارائه خوابگاه با شرایط خاص.
۷۴ مراغه خوابگاه خودگردان ارائه می دهد.

 در صورت امکان خوابگاه خودگردان برای متقاضیان مهیا خواهد شد.

۷۵ ملایر ارائه خوابگاه با محدودیت و با شرایط خاص.

به دانشجویان جدیدالورود غیربومی دوره روزانه ۴ نیمسال تحصیلی خوابگاه دولتی تعلق می گیرد. همچنین سایر دانشجویان می توانند از خوابگا ههای خودگردان تحت نظارت دانشگاه استفاده کنند.

۷۶ نیشابور ارائه خوابگاه خودگردان به صورت محدود.

دانشگاه صرفا خوابگاه خودگردان دانشجویی با ظرفیت محدود داشته و فاقد امکانات خوابگاهی دولتی است.

۷۷

ولی عصر(عج)   رفسنجان

خوابگاه ارائه می دهد.

برای دانشجویان دختر روزانه و شبانه خوابگاه وجود دارد. ۲) برای دانشجویان پسر روزانه خوابگاه وجود دارد. ۳) برای دانشجویان شبانه پسر خوابگاه وجود ندار د.

۷۸ هنر شیراز خوابگاه ارائه نمی دهد.

این دانشگاه فاقد خوابگاه دولتی (دختر و پسر) است و امکان ارائه و یا واگذاری خوابگاه به دانشجویان را ندارد و دانشجویان با پرداخت هزینه اجاره می توانند از خوابگاه های دانشجویی غیردولتی مجوزدار از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری استفاده کنند.

۷۹ یاسوج خوابگاه ارائه می دهد.

دانشگاه به کلیه دانشجویان ورودی جدید، خوابگاه اختصاص می دهد.

۸۰ یزد خوابگاه ارائه می دهد.

به تمام دانشجویان روزانه غیربومی در حد توان و امکانات دانشگاه، خوابگاه تعلق می گیرد و به دانشجویان شبانه در صورت وجود ظرفیت، خوابگاه تخصیص می یابد. دانشگاه یزد خوابگاه متأهلی ندارد.

۸۱ هرمزگان ارائه خوابگاه با شرایط خاص.

اولویت اسکان در خوابگاه های دانشگاه براساس رتبه کشوری پذیرفته شدگان است.

۸۲ هنر اصفهان خوابگاه خودگردان ارائه می دهد.

این دانشگاه فاقد خوابگاه دولتی است و دانشجویان باید از خوابگاه های خودگردان استفاده کنند.

۸۳ هنر اسلامی تبریز خوابگاه ارائه نمی دهد.

دانشگاه فاقد خوابگاه است.

۸۴ هنر تهران عنوان نشده است.

نکته قابل توجه این است که دانشگاه هایی که با محدودیت مواجه هستند، سعی کرده اند اگر خوابگاهی هم ارائه می دهند، دانشجویان دختر را در اولویت قرار دهند.

همچنین امسال تعداد دانشگاه هایی که رتبه های برتر را برای اسکان در خوابگاه در اولویت خود قرار داده اند، نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.