دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم با رهبر معظم انقلاب اسلامی
دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم با رهبر معظم انقلاب اسلامی

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری