مراسم مشترک دانش‌آموختگی، تحلیف و اعطای سردوشی دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش
مراسم مشترک دانش‌آموختگی، تحلیف و اعطای سردوشی دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری