از مجموع کسری ۸۰۰۰ مگاواتی نیاز تأمین برق برای تابستان سال آینده، ۴۰۰۰ مگاوات از محل افزایش ظرفیت عملی تولید در بخش حرارتی تأمین خواهد شد و ۴۰۰۰ مگاوات از نیاز مصرف کاسته خواهد شد.

به گزارش یوپنا به نقل از تسنیم، با رسیدن به روز پایانی تابستان ۹۷، ایام پیک مصرف برق ایران در سال ۹۷ نیز به پایان می رسد و خاطره خاموشی های امسال نیز رفته رفته در سایه تأمین مستمر برق در کشور در اذهان عمومی کمرنگ و کمرنگ تر می شود.

بیشترین مصرف لحظه ای برق در سال ۹۷ در میانه روز بیستم تیرماه سال جاری به میزان ۵۷ هزار و ۹۷ مگاوات به ثبت رسید. اگر چه در این لحظه فقط ۴۹ هزار مگاوات تولید برق در کشور داشتیم اما در تابستان سال جاری سقف عملی تولید برق کشور ۵۲ هزار و ۸۰۰ مگاوات بود.

رضا اردکانیان وزیر نیرو در خصوص نیاز پیک تابستان سال ۹۸ گفت: “برآوردمان این است که در اوج مصرف تابستان ۹۸ بیش از ۶۱ هزار مگاوات نیاز مصرف داشته باشیم در حالی که ظرفیت قابل اتکای عملی موجود ما ۵۳ هزار مگاوات است، بنابراین برای تابستان سال آینده بایستی این کسری ۸ هزار مگاواتی را تامین کنیم.”

طبق اعلام وزیر نیرو، مقرر شده تا پیش از شروع پیک تابستان ۹۸، حدود چهار هزار و ۲۰۰ مگاوات ظرفیت جدید عملی تولید برق حرارتی به ظرفیت عملی ۵۳ هزار مگاواتی تولید برق کشور افزوده شود و فاصله نیاز ۶۱ هزار مگاواتی تا ظرفیت عملی حدود ۵۷ هزار مگاواتی با طرح های مدیریت مصرف و مدیریت تقاضا جبران شود.

به عبارتی از مجموع کسری ۸۰۰۰ مگاواتی نیاز تأمین برق برای تابستان سال آینده، ۴۰۰۰ مگاوات از محل افزایش ظرفیت عملی تولید در بخش حرارتی تأمین خواهد شد و ۴۰۰۰ مگاوات از نیاز مصرف کاسته خواهد شد.