رئیس دانشگاه پیام نور آغاز تکمیل ظرفیت دانشگاه پیام نور را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری یوپنا رئیس دانشگاه پیام نور خبر گفت : آغاز تکمیل ظرفیت بدون آزمون مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور از ۲۱ مهر شروع می شود.

دکتر محمدرضا زمانی از آغاز تکمیل ظرفیت بدون آزمون بر اساس سوابق تحصیلی در مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور از روز شنبه ۲۱ مهرماه خبر داد.