صالحی گفت: به دلیل ارزان بودن قیمت برق در کشور، نمی‌توانیم مدیریت منابع را به فرهنگ صرفه جویی مردم واگذار کنیم بلکه باید برای مصرف سالانه برنامه‌ریزی کرد.

حمیدرضا صالحی نایب رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با اشاره به کمبود منابع مالی وزارت نیرو اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه برای تأمین منابع مالی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به وزارت نیرو روی آورده است و بسیاری از نیروگاه‌ها دچار کمبود منابع مالی شدند.
نایب رئیس کمیسیون انرژی افزود: اگر این اتفاق نمی‌افتاد، امسال شاهد این میزان خاموشی نبودیم، زیرا بسیاری از نیروگاه‌ها می‌توانست وارد مدار برقی کشور شود.

صالحی بیان کرد: با توجه به پیش‌بینی بحران‌ در حوزه انرژی، به دلیل برخی سهل انگاری‌ها می‌توان خاموشی‌های بیشتری را در شبکه شاهد بود.

وی افزود: به دلیل ارزان بودن قیمت برق در کشور، نمی‌توانیم مدیریت منابع را به فرهنگ صرفه جویی مردم واگذار کنیم، بلکه باید با در نظر گرفتن شرایط سالانه برای مصارف برنامه‌ریزی کرد.

نایب رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با اشاره به اینکه برق در کشور اولویت مصارف ملی است، گفت: جالب توجه است بدانید که برق برای مردم حتی از گندم نانشان هم واجب‌تر است، این موضوع برای تولیدکنندگان کشور صدق می‌کند، زیرا تولیدات انبوهی نظیر سیمان، پوشاک و خوراک با توجه به این انرژی با کاهش و افزایش تولیدات مواجه می‌شود.

صالحی در پایان تصریح کرد: امیدواریم سازمان برنامه وبودجه برای واگذاری طرح‌های نیمه تمام در حوزه برق و انرژی آینده را به صورت جزئی بنگرد و تمام بار مسئولیت تکمیل این پروژه‌ها را بر دوش بخش خصوصی واگذار نکند.