مریم قناعت پیشه اولین دانشجوی دکتری رشته شیمی تجزیه پیام نور مرکز کرمان امروز از رساله خود با درجه عالی دفاع و دانش آموخته دکتری شد.

به گزارش یوپنا، مریم قناعت پیشه اولین دانشجوی دکتری رشته شیمی تجزیه  پیام نور مرکز کرمان امروز از رساله خود با درجه عالی دفاع و دانش آموخته دکتری شد.

این دانشجو ورودی سال ۹۳ پیام نور مرکز کرمان در رشته شیمی تجزیه بوده و عنوان رساله دکتری  ایشان، « آماده سازی الکترو شیمیایی تعدادی از پلیمرهای حک شده مولکولی بر اساس فیلم های ۱و ۴ فنیلن دی آمین برای اندازه گیری دارو در نمونه های حقیقی » بود .

لازم به ذکر است آقای دکتر علیرضا محدثی زرندی، دانشیار گروه شیمی تجزیه دانشگاه پیام نور مرکز کرمان که به عنوان استاد راهنمای این دانشجو در جلسه دفاعیه حضور داشت، ضمن ابراز خرسندی از اینکه اولین دانشجوی مقطع دکتری استان، امروز از رساله دکتری خود دفاع نمود گفت :در حال حاضر ۲۷ دانشجو در مقطع دکتری رشته شیمی در حال تحصیل هستند و این امر بیانگر وجود پتانسیل مناسب برای گسترش رابطه صنعت با دانشگاه و جهت دادن پایان نامه های دانشجویان به سمت نیازهای صنعت می باشد.

وی ادامه داد: ۹ عضو هیات علمی در رشته شیمی مشغول فعالیت آموزشی و پژوهشی می باشند که ۶ نفر از این اعضاء با درجه دانشیاری بوده و در امر راهنمایی و مشاوره دانشجویان همکاری دارند.

همچنین در  این جلسه آقای دکتر نجف زاده معاون مرکز کرمان با اهداء لوح ، موفقیت مریم قناعت پیشه اولین دانش آموخته  دکتری رشته شیمی تجزیه را تبریک گفت و از زحمات اساتید این دانشجو تقدیر وتشکر نمود.