معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور مرکز اهواز منصوب شد.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور مرکز اهواز منصوب شد

به گزارش خبرگزاری یوپنا، طی صدور حکمی از سوی آقای دکتر اقبالی ریاست دانشگاه پیام نور استان خوزستان، آقای دکتر محمد حسین سیاحی به عنوان معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور مرکز اهواز منصوب شد.