تجدید میثاق دانشگاهیان پیام نور با آرمان های معمار کبیر انقلاب /گزارش تصویری
تجدید میثاق دانشگاهیان پیام نور با آرمان های معمار کبیر انقلاب /گزارش تصویری