کارمند دانشگاه پیام‌نور دبیر کمیته دانشگاهی فدراسیون بیلیارد شد
کارمند دانشگاه پیام‌نور دبیر کمیته دانشگاهی فدراسیون بیلیارد شد

طی حکمی از طرف دکتر هاشم اسکندری ریاست فدراسیون بیلیارد و بولس جمهوری اسلامی ایران ابوالفضل شاهمرادی به عنوان دبیر کمیته دانشگاهی و دانشجویان فدراسیون شد

طی حکمی از طرف دکتر هاشم اسکندری ریاست فدراسیون بیلیارد و بولس جمهوری اسلامی ایران ابوالفضل شاهمرادی به عنوان دبیر کمیته دانشگاهی و دانشجویان فدراسیون شد.

به گزارش یوپنا، ابوالفضل شاهمرادی رئیس هیات بیلیارد و بولس استان زنجان است ،و پیش از این مدیریت تربیت بدنی دانشگاه پیام نور استان زنجان و مسئولیت ورزشهای دانشگاهی شمال غرب کشور را در کارنامه خود دارد.