برگزاری سومین نشست کمیته آموزشی و فرهنگی شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه
برگزاری سومین نشست کمیته آموزشی و فرهنگی شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه

سومین نشست کمیته آموزش و فرهنگی شورای راهبری مدیریت سبز در دانشگاه در دفتر معاونت فرهنگی،اجتماعی و دانشجویی برگزار شد .

به گزارش خبرگزاری یوپنا،در این نشست موضوعات مختلف با محوریت آموزش و فرهنگ سازی، بررسی و برنامه های جدید مصوب شد و در پایان اعضاء کمیته فرهنگی ،آموزشی شورای راهبری مدیریت سبز از فضای سبز ایجاد شده در دانشگاه بازدید کردند.

گفتنی است، شورای راهبری مدیریت سبز با هدف مدیریت و کنترل میزان آلودگی‌ها و مصارف آب، انرژی و کاغذ همگام با دیگر ارگان‌ها و نهادهای دولتی در دانشگاه پیام نور تشکیل شده است و تاکنون گام‌های مثبتی در راستای تحقق این اهداف برداشته است.