انتصاب مسول بسیج دانشگاه پیام نور ایلام
انتصاب مسول بسیج دانشگاه پیام نور ایلام

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی آقای فرزاد محمدی مسول روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان ایلام به عنوان مسول جدید بسیج اداری دانشگاه پیام نور استان ایلام منصوب شد. مراسم تودیع و معارفه با حظور جمعی از مسولین برگزار شد. همچنین در این مراسم از آقای ملکشاهی مسول سابق تقدیر شد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی آقای فرزاد محمدی مسول روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان ایلام به عنوان مسول جدید بسیج اداری دانشگاه پیام نور استان ایلام منصوب شد.

مراسم تودیع و معارفه با حظور جمعی از مسولین برگزار شد.

همچنین در این مراسم از آقای ملکشاهی مسول سابق تقدیر شد.